Drift

Finansiering af virksomhedens daglige drift sker oftest via en kassekredit, hvor virksomheden kan råde over et aftalt maksimum.

Kassekreditten finansierer for eksempel dit varelager og udsving i betalinger fra dine debitorer samt betaling af leverandører. Inden for nogle brancher kan der være store sæsonudsving, og disse udsving dækkes af din kassekredit.

Der kan for at lette den daglige administration tilknyttes følgende faciliteter til kassekreditten:

  • Netbank
  • FI-kort
  • Betalingsservice
  • Leverandørservice
  • Lønsystemer
  • Valutaoverførsler 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv