Passiv investering

Aktiv eller passiv investering – begge dele har sin berettigelse.

I Andelskassen tilbyder vi investeringsløsninger til alle kunder. Vi tror på aktiv investering kan bidrage positivt rigtig mange steder, men for nogle investeringer og for nogle kunder kan passiv investering give god mening.

Sparindex
Er du til passiv investering, så kan Sparindex være løsningen for dig.

Når man opbygger en ny index-fond, er første trin at udvælge det indeks, man vil følge. Herefter gælder det så om at opbygge en portefølje af aktier, der bedst muligt afspejler det indeks, man følger. Et eksempel på et aktieindex er det danske OMX C25 index. Som investor kan du ved at købe ét bevis få et afkast, der afspejler et givent index. Resultatet er en portefølje, som giver et afkast, der altid er på niveau med markedet.

Index-investering betyder:

  • Større spredning og dermed lavere risiko
  • Konkurrencedygtigt afkast
  • Lave omkostninger, der ikke udhuler dit afkast

Index-investering er derfor en oplagt mulighed for dig, der ønsker at investere billigt og ikke ønsker at bruge en masse tid på at analysere virksomheder og overvåge markedet.

Du kan finde Sparindex foreninger i vores netbank og læse mere samt få hjælp til at sammensætte dine investeringer på www.sparindex.dk.

Søg rådgivning
Investering kan være kompliceret, og derfor står vores rådgivere parat til at hjælpe. Ingen kunder er ens, og derfor opfordrer vi dig til at søge rådgivning, som sikrer dig en løsning, der passer til dine forhold.