PRIIP og KID

Packaged Retail and Insurance-based Investment Products og Key Investor Document.

PRIIP er en EU-forordning, der udvider gældende krav til den såkaldte "Centrale investorinformation". Central investorinformation, også kaldt Key Investor Information (KID), er en standardiseret information, som pengeinstitutterne er forpligtet til at give detailkunder, før kunderne handler et finansielt instrument som falder under forordningen.

PRIIP-forordningen har til formål at sætte detailinvestorer i stand til bedre at forstå og sammenligne investeringsprodukters karakteristika og risici samt afkastforventninger og handelsomkostninger.

Siden den 3. januar 2018 skal alle privatkunder, der handler sammensatte værdipapirer eller andre sammensatte finansielle instrumenter, præsenteres for det standardiserede KID-informationsdokument.

Følgende investeringsprodukter skal eksempelvis have et KID-dokument:

  • Strukturerede obligationer
  • Strukturerede indlån
  • Kapitalforeninger med markedsføringstilladelse til detailkunder
  • Exchange Traded Funds (ETF’er)
  • Exchange Traded Notes (ETN’er)
  • Certifikater
  • Derivater (optioner, futures)
  • Swaps (rente, valuta, inflation og andre)
  • Terminsforretninger
  • Investeringsforeninger, UCITS (udskudt til 31. december 2019)

Få en generel introduktion til de investeringsprodukter, der er tilgængelige via Andelskassen

Se KID-dokumenter