Central Investorinformation

Central Investorinformation er en slags varedeklaration på investeringsbeviser.

Alle investeringsforeninger skal udarbejde "Central Investorinformation" for deres investeringsbeviser.

Dokumentet giver klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger og kan betragtes som en varedeklaration på investeringsbeviser. 

Et vigtigt element af "Central Investorinformation"-dokumentet er en standardiseret EU-risikoskala fra 1 til 7, som angiver risikoen på investeringsbeviset.

Finans Danmark har lavet en guide, der fortæller mere om investorbeskyttelse.
Læs guiden her >>

På Finans Danmarks hjemmeside kan du få et samlet overblik over alle de danske investeringsforeninger.

Du kan også bede om ’Central Investorinformation’ hos din rådgiver i Andelskassen.