Forbrugerinformation: Investering

Værd at vide om investering.

På denne side har vi samlet vigtig information for dig som investor. 

 

Værd at vide om investering.

På denne side har vi samlet vigtig information for dig som investor.

Forretningsmodel for distribution af investeringsprodukter
Som investeringskunde i DAB har du valgt at være kunde i et rådgivningsinstitut. Det er derfor ikke muligt for dig at fravælge en af nedenstående distributionsformer.

DAB’s forretningsmodel for distribution af investeringsprodukter indeholder relevante løbende servicetilbud til dig, uanset hvilken distributionsform du benytter.

DAB anvender en kombineret forretningsmodel for distribution. Forretningsmodellen indebærer, at handler kan gennemføres på en af følgende måder:

  • værdipapirhandel med personlig investeringsrådgivning
  • værdipapirhandel som udelukkende er ordreudførelse (execution only).

 

Regler og betingelser: 

  • Politik til imødegåelse af interessekonflikter
  • Ordreudførelsespolitik
    Danske Andelskassers Banks ordreudførelsespolitik omhandler relevant information om, hvordan banken gennemfører ordrer i værdipapirer. I ordreudførelsespolitikken er beskrevet, hvorledes banken sikrer, at gennemførelsen af kundens ordre gennemføres bedst muligt for kunden. Når banken udfører eller videresender fondsordrer, vil banken altid søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for bankens kunder, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren (best execution). Som en del af at opnå det bedst mulige resultat for kunden, er det beskrevet, hvor handlerne kan gennemføres, samt hvordan ordrer, der afgives på samme tidspunkt, håndteres. I ”Betingelser for handel med værdipapirer” er nærmere beskrevet, hvordan specifikke ordrer gennemføres, hvilke handelsformer og ordretyper banken tilbyder samt særlige karakteristika for disse handelsformer og ordretyper.
  • Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot 
  • Vilkår for værdipapirhandel
  • Faktaark: Strukturerede produkter

 

Se også:

Risiko og kompleksitet: Risiko- og/eller kompleksitetsmærkning af investeringsprodukter

Central investorinformation: En slags varedeklaration på investeringsbeviser.

PRIIP og KID: En slags varedeklaration på andre finansielle instrumenter.

Formidlingsprovision og ÅOPDanske Andelskassers Bank A/S modtager årligt løbende provision fra de investeringsforeninger, vi samarbejder med.

Kvalitetsforbedrende service: Danske Andelskassers Bank modtager formidlingsprovision for rådgivnings- og execution only-kunder, som investerer i investeringsforeningsbeviser fra en af bankens samarbejdspartnere. For at være berettiget til at modtage denne formidlingsprovision tilbyder vi vores kunder en række kvalitetsforbedrende services. Hvilke services man som kunde er berettiget til, afhænger af, hvor stor tredjepartsbetalingen er. Som kunde er du til enhver tid velkommen til at henvende dig til din kunderådgiver, som kan oplyse, hvilke kvalitetsforbedrende services du er berettiget til, samt være behjælpelig med tilmelding til de services, hvor dette er påkrævet.

 

Omkostningseksempler - værdipapirer

 

Best execution-rapporter

2019

2018

2017