Børneforsikring

Børn bekymrer sig mindre, end du gør.

En Børneforsikring dækker dit barn fra det er 2 til 18 år. Inden barnet fylder 2 år, er det automatisk dækket under din egen ulykkesforsikring.

Grunddækning

  • Varige mén - fx hvis barnet får varige følger af en ulykke. Hvis méngraden* er 30% eller mere, får du udbetalt dobbelt erstatning og et engangsbeløb på 50.000 kr. ud over den egentlige skadeserstatning (Méngraden er et udtryk for, hvor alvorlige barnets mén er ca. 1 år efter ulykken. Jo højere en méngrad barnet får, jo højere en erstatning vil I få udbetalt)
  • Behandlingsudgifter - fx hvis barnet bliver skadet efter en ulykke og har brug for behandling hos kiropraktor, akupunktør eller fysioterapeut
  • Tandskade - fx hvis barnet får tandskader forårsaget af en ulykke, som kræver behandling, efter barnet er fyldt 18 og ikke længere er omfattet af den kommunale tandpleje
  • Begravelseshjælp - sker det utænkelige, at dit barn går bort i forbindelse med en ulykke, udbetales der en begravelseshjælp på 36.700 kr. (2020)

Vælg selv flere dækninger

  • Kritisk sygdom - fx hvis barnet får en alvorlig sygdom, såsom hjerneskade/hjernesygdom, meningitis, kræft, godartede svulster, multiple sklerose, nyresvigt, hjertesygdom, muskelsvind, aids/hiv, eller en organtransplantation, kan du få udbetalt et beløb på 100.000 kr.
  • Mén efter sygdom - hvis barnet får varige mén som følge af sygdom generelt. Hvis méngraden er 30% eller mere, får du udbetalt dobbelt erstatning
  • Skader uden varigt mén - straksudbetaling. Fx hvis barnet brækker en arm. Udbetalingen vil være 1% af den invaliditetssum, du har valgt på forsikringen
  • Briller og kontaktlinser - fx hvis barnets briller eller kontaktlinser bliver beskadiget i en ulykke
  • Farlig sport - fx hvis barnet kommer ud for en ulykke i forbindelse med farlig sport*
  • Tyggeskader - fx hvis barnet får en tandskade ved tygning pga. en genstand i madvarer, som ikke bør være der, fx en sten i et stykke brød

 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv