Andelsbolig

Noegle_arkitekttegning.jpg

Andelsboligen er en boligform med tradition for medindflydelse og fællesskab.

Køber du en andelsbolig, køber du en brugsret til en bestemt bolig i en andelsboligforening. Det er andelsboligforeningen, der driver og ejer ejendommen, men som andelshaver bliver du medejer af hele ejendommen.

Som andelshaver har du købt et andelsbevis, som betaling for andelen af foreningen. Andelsboligloven har regler for, hvilken pris der højst kan kræves for et andelsbevis – inkl. værdien af de forbedringer, der er foretaget i boligen. Som køber skal du godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse.

Foruden prisen for andelsbeviset skal du også som andelshaver betale ”husleje” til dækning af andelsboligforeningens drift. Huslejen kan bestå af ydelse på foreningens lån, vedligeholdelse/renovering, skatter, vand m.m.

I takt med, at foreningen tilbagebetaler sin gæld, får du som andelshaver del i foreningens formue og ”huslejen” vil med tiden blive mindre. Dog skal du være opmærksom på, at ”huslejen” også kan gå op, hvis foreningen fx vedtager at renovere.

Kontakt Andelskassen

Hvis du går med tanken om at købe en andelsbolig, kan vi i Andelskassen hjælpe dig med at kortlægge dine muligheder.

Kontakt os og hør mere om lån til andelsbolig

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.