Priser og rentesatser

Familie_v_pc_750px.jpg

Her kan du finde oversigten over Andelskassens priser og rentesatser.

Ændring af renter og priser
Danske Andelskassers Bank A/S ændrer udvalgte bestående priser, indfører nye priser og nedsætter rentesatserne på udvalgte variabelt forrentede indlånskonti.

Ændringer og nye priser træder i kraft jfr. gældende varsel, hvilket betyder 1. november 2017 for enkeltstående ydelser samt variable indlånsrenter og 1. januar 2018 for nye priser i eksisterende kundeforhold.

Se rente- og prisændringerne i detaljer her: Ændring af renter og priser (PDF)

Money-Bunny_sparekanin750x279.jpg
Rentesatser og serviceydelser

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.