Priser og rentesatser

Familie_v_pc_750px.jpg

Her kan du finde oversigten over Andelskassens priser og rentesatser.

Priser og rentesatser fremgår af Andelskassens prisbog herunder.

Oplysninger om gebyrer på diverse konti kan hentes i vores gebyroplysningsdokumenter.

Money-Bunny_sparekanin750x279.jpg
Rentesatser og serviceydelser

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.