Priser og rentesatser

Familie_v_pc_750px.jpg

Her kan du finde oversigten over Andelskassens priser og rentesatser.

Priser og rentesatser fremgår af Andelskassens prisbog herunder.

Oplysninger om gebyrer på diverse konti kan hentes i vores gebyroplysningsdokumenter.

Money-Bunny_sparekanin750x279.jpg
Rentesatser og serviceydelser