Priser og rentesatser

Familie_v_pc_750px.jpg

Her kan du finde oversigten over Andelskassens priser og rentesatser.

Ændring af renter og priser
Danske Andelskassers Bank A/S ændrer udvalgte eksisterende priser og indfører nye priser (gebyrer) i løbende aftaleforhold sant nedsætter rentesatserne på udvalgte variabelt forrentede indlånskonti med op til 1,00 %-point.

Ændringerne gælder for både bankens privat- og erhvervskunder.

Renteændringerne træder i kraft pr. 1. marts 2018.

Rente- og prisændringerne gennemføres af forretningsmæssige årsager, grundet det fortsat lave renteniveau og for at dække de omkostninger, vi har ved at tilbyde de omfattede ydelser. Ændringer sker i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

De nye rentesatser og priser vil løbende fremgå af bankens prisbog i takt med ikrafttrædelsen.

Se rente- og prisændringerne i detaljer her: Ændring af renter og priser (PDF)

Ændringerne er varslet i Jyllands-Posten onsdag den 31. januar 2018. Se annoncen her.

Money-Bunny_sparekanin750x279.jpg
Rentesatser og serviceydelser

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.