Andelskassen ændrer renten

Andelskassen ændrer renten som følge af Nationalbankens renteændring den 8. september 2022, hvor foliorenten blev forhøjet fra -0,10 procent til 0,65 procent pr. år.

Det betyder, at vi fjerner den negative indlånsrente for både privat- og erhvervskunder pr. 1. oktober 2022. Herudover indfører vi positive renter på udvalgte indlånskonti, bl.a. pensionskonti, børneopsparingskonti m.fl.

Udlånsrenterne kommer også til at stige, dog først fra 1. november 2022 (renten på prioritetslån ændres fra 1. april 2023).

Alle kunder med berørte produkter vil modtage individuel besked om ændringerne i løbet af september 2022. 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv