Andelskassen ændrer renten på indlån og udlån

Renteændring_nyhed.jpg

Renten på private kunders indlån og udlån hæves med 0,5 %. Ændringen for indlån træder i kraft fra 1. september 2022, mens ændringen for udlån træder i kraft fra 1. oktober 2022. Renten for prioritetslån træder i kraft pr. 1. marts 2023.

Ændringerne sker med baggrund i Nationalbankens forhøjelse af renten pr. 22. juli 2022.

I din netbank har du modtaget information om ændringerne.

 

Hvad betyder renteændringerne for de penge, du har stående i banken?

Renteændringerne betyder, at hvis du som privatkunde har mere end 100.000 kr. stående på dine konti (indlån), skal du betale -0,20 % i negativ rente fra 1. september 2022 fremfor de tidligere -0,70 % i rente.

Er du privatkunde med NemKonto i banken, skal du fortsat ikke betale negativ rente af de første 100.000 kr., du samlet har stående (pensionskonti undtaget).

Kunder uden NemKonto betaler negativ rente af hele deres indlån (pensionskonti undtaget).

Har du pensionskonti, friholdes du for at betale negativ rente af de første 10.000 kr. pr. konto.

Børne- og ungdomskonti til børn under 18 år er fortsat friholdt for negativ rente.

 

Hvad betyder renteændringerne for dine lån gennem banken?

Udlånsrenten hæves 0,5 %. Ændringen betyder, at du skal betale 0,5 % mere i rente af de penge, du har lånt i banken (udlån) fra 1. oktober 2022.

Optager du nye lån efter den 1. september 2002, skal du betale den nye rente.

 

Ingen ændringer for Klima BIL og Klima BOLIG

Klima BIL og Klima BOLIG berøres ikke af renteændringerne. Renten er derfor fortsat 1,95 %.

Læs mere om Klima BIL

Læs mere om Klima BOLIG

 

BoligKLAR op til 200.000 kr.

BoligKLAR er fortsat friholdt for negativ rente op til 200.000 kr.

Læs mere om BoligKLAR

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv