Delårsrapport fra Q3: Danske Andelskassers Bank leverer et tilfredsstillende kvartalsregnskab

Overskuddet i 2. kvartal forsætter, og Danske Andelskassers Bank lander et resultat på 61 mio. kr. i 3. kvartal 2020.

Resultatet for 3. kvartal 2020 i Danske Andelskassers Bank viser et overskud på 61 mio. kr. Det betyder, at resultatet for 1. - 3. kvartal i 2020 er på 65,8 mio. kr.  

”2020 har været et specielt år for rigtig mange, og det har det også været for banken. Men når vi tager det i betragtning, er det et tilfredsstillende resultat, vi kommer med i 3. kvartal med et overskud på 61 mio. kr. De finansielle markeder har rettet sig, og kurstabet først på året er nu næsten indhentet. Ved udgangen af 3. kvartal 2020 rundede bankens egenkapital en milepæl på 2 mia. kr., hvilket betyder, at Danske Andelskassers Bank stadig er et yderst robust og stærkt kapitaliseret pengeinstitut,” siger bankens administrerende direktør, Jan Pedersen.

2 nye filialer er åbnet

Danske Andelskassers Bank forfølger fortsat sine strategiske målsætninger og har derfor åbnet to har nye filialer i Herning og Lyngby. Banken har nemlig et stort fokus på at vækste i nuværende markedsområder, men også nye markedsområder, da de oplever et stigende behov for kompetent rådgivning.

”I banksektoren står vi i en situation, hvor vi oplever faldende rentemarginal, og her midt i covid-19 ser vi også et faldende aktivitetsniveau hos vores kunder. Men vi ser også et stort potentiale i at rådgive vores kunder i andet end udlån. Vi har fokus på at være mere end en bank for vores kunder, og vi ser et stort potentiale i at lave forretninger med kunderne på bl.a. pension- og forsikringsområdet,” udtaler Jan Pedersen.

Forventninger til 2020
Banken har den 18. november præciseret og indsnævret forventningerne til resultatetet før skat til 80-140 mio.kr. mod tidligere 80-180 mio. kr. Samtidig blev forventninger til basisindtjeningen præciseret og indsnævret til 100-120 mio.kr. mod tidligere 115-140 mio.kr. 

Hovedpunkter i delårsregnskabet:Resultat efter skat i 3. kvartal: 61,1 mio. kr. 

  • Fremgangen i resultatet skyldes i høj grad, at de finansielle markeder har rettet sig og dermed bankens kursreguleringer. Samlet resultat 1. -.3 kvartal: 65,8 mio. kr.

  • Resultatet skal ses i lyset af et meget specielt år, hvor covid-19 har skabt usikkerhed på det finansielle marked samt en usikkerhed om, hvilken betydning det får fremadrettet. De store negative kursreguleringer fra 1. kvartal er næsten indhentet i 2. og 3. kvartal.Basisindtjeningen i 3. kvartal er på 25,6 mio. kr. og dermed en stigning på 14 % frem i forhold til sidste kvartal.Relativ lille omkostningsstigning på 1,3 %.

  • Etablering i nye filialer afspejler sig i øgede omkostninger. Lønomkostninger er faldet, hvilket skyldes tilpasning af organisationen i 2019.Udlån på 6.374 mio. kr.  

  • Banken har et relativt lille fald i det samlede udlån på 1,9 % i forhold til ultimo 3. kvartal 2019, hvilket bl.a. skyldes et lavere træk fra bankens erhvervskunder som følge af hjælpepakker.

Selskabsmeddelelsen og regnskabet kan læses her.

Se videoen med administrerende direktør Jan Pedersens kommentar til regnskabet.

 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv