Danske Andelskassers Bank A/S indgår nyt partnerskab

Danske Andelskassers Bank har sammen med en række danske banker og sparekasser samt et forsikringsselskab etableret et sektorselskab, som giver banken nye muligheder og understøtter bankens strategiske fokus på at skabe nye partnerskaber, der giver kunderne flere muligheder i Danske Andelskassers Bank.

Selskabet hedder Opendo og har fokus på at give de samarbejdende pengeinstitutter mulighed for at tilbyde nye finansieringsløsninger og understøtte den udvikling, der sker hos kunderne. Kunderne ønsker alternative muligheder til de traditionelle finansieringsløsninger, hvilket Opendo har fokus på at understøtte.

Etablering og indgåelse af partnerskab med Opendo er med til at understøtte Danske Andelskassers Banks strategi om at være mere end en bank for sine kunder.

Adm. direktør Jan Pedersen udtaler: ” Vi har været med til at tage initiativ til etablering af Opendo, da vi ser muligheder i at tænke alternativer til de nye aktører, der kommer på markedet og vil tilbyde traditionelle og nye former for finansiering til vores kunder. Vi oplever også en udvikling, der betyder at forbrugerne ønsker at have adgangen eller brugsretten til forskellige ting eks. bil fremfor at eje den.”

Vi ønsker hele tiden at kunne opfylde alle kundens behov, og det kræver, at vi hele tiden tænker nyt og følger med udviklingen. For at vi kan tilbyde de løsninger, som vores kunder efterspørger samt tiltrække ny kunder, skal vi have en bred produktpalette af traditionelle og ikke traditionelle finansielle ydelser. Dette opnår vi ved at indgå i nye strategiske partnerskaber inden og udenfor sektoren udtaler adm. direktør Jan Pedersen.

Opendo består i første omgang af seks pengeinstitutter og et forsikringsselskab. Det drejer sig om Jutlander Bank, Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Sjælland-Fyn, Frøs Sparekasse, Sparekassen Vendsyssel, Danske Andelskassers Bank og Købstædernes Forsikring, som sikrer at alle Opendos leasing-aftaler er forsikrede.

Den samlede stifterkreds har tilsammen 750.000 kunder og over 2.500 medarbejdere på 175 lokationer landet over.

I første omgang går Opendo i luften med en IT-løsning, som giver de deltagende pengeinstitutters rådgivere mulighed for at tilbyde erhvervskunden nye og fleksible måder at finansiere biler og udstyr. Denne IT-platform er ikke ny for rådgiverne i Danske Andelskassers Bank, da de indtil i dag har haft et samarbejde med Leneo, som stiller IT-platformen til rådighed.

 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv