Danske Andelskassers Banks resultat for første halvår 2019 overgår bedste årsresultat siden 2011

Overskud på 108,8 mio. kr. før skat.

Danske Andelskassers Bank kommer i første halvår 2019 ud med et meget tilfredsstillende resultat.

Overskuddet lyder på 108,8 mio. kr. før skat, hvilket er en stigning på hele 66 % i forhold til første halvår 2018, hvor resultatet lød på 65,6 mio. kr. Dermed overgår resultatet for første halvår 2019 det hidtil bedste årsresultat siden bankens børsnotering i 2011.

Et kig på tallene for årets første seks måneder viser, at banken fortsætter de seneste kvartalers positive udvikling med øget udlån, højere gebyrer som følge af et højt aktivitetsniveau på især boligområdet og stigende basisindtjening. Ligeledes er regnskabet kendetegnet ved pæne indtægter fra kursreguleringer og udbytter.

Nedskrivningsniveauet er fortsat lavt med 16,7 mio. kr., og for mange privat- og erhvervskunder er nedskrivningerne direkte faldende.

To opjusteringer og markant forbedret kapitalgrundlag
Banken har i 2. kvartal 2019 opjusteret forventningerne til året resultat ad to omgange. Først som følge af en positiv udvikling i driften og senest på baggrund af salget af 75 % af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE – et salg, som nu er godkendt af myndighederne og forventes gennemført den 30. august 2019.

Bankens kapitalgrundlag er markant forbedret med en kapitalprocent på 18,9 %. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 5,8 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 13,1 %. Kapitalgrundlaget er i dag blandt branchens mest robuste, hvilket giver Danske Andelskassers Bank gode muligheder for at føre sin ambitiøse vækststrategi ud i livet.

Med bankens seneste opjustering forventes der for hele 2019 en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet på 320-360 mio. kr.

Udvalgte hovedtal fra halvårsrapporten:

  • Resultat før skat på 108,8 mio. kr. pr. 30. juni 2019 mod 65,6 mio. kr. pr. 30. juni 2018. Der er tale om en stigning på 66 %. Resultatet for halvåret 2019 overstiger det bedste årsresultat i banken siden børsnoteringen i 2011.

  • Samlede kursgevinster på 51,9 mio. kr. og aktieudbytte på 23,1 mio. kr. primært som følge af gunstige forhold på de finansielle markeder og positivt afkast af bankens investeringer i partnerselskaber.

  • Fortsat lave nedskrivninger på 16,7 mio. kr. i 1. halvår 2019 mod en tilbageførsel på 4,3 mio. kr. i 1. halvår 2018. Generelt lave eller direkte faldende nedskrivninger på privatkunder og de fleste erhvervskunder, men stigning på landbrugskunder.

  • Gebyrindtægterne er for 1. halvår 2019 på 132,0 mio. kr. og ligger dermed på et fortsat højt niveau. Årsagen er først og fremmest et højt aktivitetsniveau på boligområdet med stigende indtægter i forbindelse med lånekonverteringer og finansiering af boligkøb.

  • Stigning i udlånet med 3,7 %. Stigningen gælder både udlån til privat- og erhvervskunder, mens der har været et fald i udlån til landbrug på 9,2 %, hvilket er i tråd med bankens strategi.

  • Basisindtjening på 73,8 mio. kr. i 1. halvår 2019 mod 72,5 mio. kr. i samme periode 2018. Ses der bort fra engangsomkostningerne på 11,9 mio. kr. i 1. halvår 2019, er basisindtjeningen steget med 18,2 %.

  • Kapitalgrundlaget er markant forbedret med en kapitalprocent på 18,9 %. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 5,8 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 13,1 %.

  • Som følge af to opjusteringer i juni måned forventer banken nu en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr. i 2019 og et resultat før skat i intervallet 320-360 mio. kr.

Læs også
Bankens selskabsmeddelelse >>

Pressemeddelelse >>