1. kvartalsrapport 2019: Bedste kvartalsregnskab siden børsnoteringen i 2011

- og markant forbedret kapitalgrundlag.

Danske Andelskassers Bank er kommet rigtig godt fra start i 2019. Banken kommer ud med et resultat på 61,6 mio. kr. mod 36.2 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Det svarer til en stigning på hele 70,2 %, og der er tale om det bedste kvartalsresultat siden børsnoteringen i 2011.

På den baggrund betegnes resultatet som meget tilfredsstillende.

En væsentlig årsag til det gode resultat er de gunstige forhold på de finansielle markeder i starten af 2019, som betyder, at banken kan indtægtsføre en samlet kursgevinst på 46,0 mio. Dertil kommer en positiv udvikling på langt de fleste driftsområder, godt hjulpet på vej af de gode konjunkturer. 

Nedskrivningsniveauet er fortsat lavt, gebyrindtægterne er høje, netto renteindtægterne er stigende, og det samme er udlånet til både privat- og erhvervskunder. 

Udvalgte hovedtal fra kvartalsrapporten:

  • Resultat før skat på 61,6 mio. kr. pr. 31. marts 2019 mod et resultat før skat på 36,2 mio. kr. pr. 31. marts 2018. Der er tale om det bedste kvartalsresultat siden bankens børsnotering i 2011.
  • Samlede kursgevinster på 46,0 mio. kr. primært som følge af gunstige forhold på de finansielle markeder i starten af 2019. I 1. kvartal 2018 havde banken samlede kursgevinster på 4,9 mio. kr.
  • Fortsat lave nedskrivninger på 5,5 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod en tilbageførsel på 11,7 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Det er fortsat landbrugseksponeringerne, der er hovedårsag til nedskrivningerne i 2019, mens der for de fleste andre sektorer samt privatkunder ses tilbageførsler.
  • Gebyrindtægter på et fortsat højt niveau, hvor indtægterne udgør 63,7 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod 65,5 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Tallene viser umiddelbart et fald, men ses der bort fra ændringer vedrørende den regnskabsmæssige håndtering af dokumentgebyrer, er der tale om en mindre stigning.
  • Samlede omkostninger på 116,7 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod 118,9 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Der var i 1. kvartal 2019 engangsomkostninger på 11,5 mio. kr. – dels som følge af ekstraomkostninger til bankens finansielle rådgivere vedrørende bankens redegørelse i forbindelse med Spar Nords købstilbud og dels på grund af en personalemæssig omorganisering i januar 2019. I 1. kvartal 2018 var der engangsomkostninger på 13,8 mio. kr. i forbindelse med organisationstilpasninger. Ses der bort fra engangsomkostninger, er omkostningerne uændrede.
  • Basisindtjening på 21,2 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod 33,3 mio. kr. i samme periode 2018. Ses der bort fra engangsomkostningerne på 11,5 mio. kr. i 1. kvartal 2019, er basisindtjeningen stort set uændret i forhold til 1. kvartal 2018.
  • Stigning i udlånet med 3,1 % i forhold til 1. kvartal 2018. Stigningen gælder både udlån til privat- og erhvervskunder, mens der har været et fald i udlånet til landbrug på 10 %.
  • Bankens kapitalgrundlag er markant forbedret med en kapitalprocent på 19,3 pr. 31. marts 2019. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 6,3 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 13,0 %.
  • Banken forventer en basisindtjening i intervallet 135-165 mio. kr. i 2019 og et resultat før skat i intervallet 300-355 mio. kr.


Frasalg af Sparinvest og kapitaludvidelse betyder et markant forbedret kapitalgrundlag
Der er to ting, der i særlig grad bør fremhæves ved bankens regnskab for 1. kvartal 2019.

Den ene er resultatet, som er omtalt ovenfor, den anden er det markant forbedrede kapitalgrundlag.

Den 1. marts kunne banken offentliggøre nyheden om, at den som aktionær i Sparinvest Holdings SE er en del af en betinget købsaftale, der indebærer, at ejerkredsen bag Sparinvest sælger 75 % af aktierne i Sparinvest til Nykredit. En gennemførelse af salget vil betyde, at Danske Andelskassers Bank kan indtægtsføre 182 mio. kr. i kursgevinst og udbytter. Når salget falder på plads, vil det dermed styrke bankens kapitalgrundlag markant i 2019.

Den 25. marts meddelte bankens bestyrelse i en redegørelse, som fulgte i kølvandet på et frivilligt, betinget købstilbud fra Spar Nord fremsat den 1. marts 2019, at Danske Andelskassers Bank havde gennemført en kapitaludvidelse på 241 mio. kr. og derigennem styrket bankens kapitalgrundlag yderligere.

Salget af Sparinvest sammenholdt med det styrkede kapitalgrundlag er baggrunden for, at Danske Andelskassers Banks kapitalgrundlag i dag er blandt branchens bedste, hvilket giver nogle helt nye muligheder for at skabe vækst og udvikling fremadrettet.

På den baggrund valgte banken den 25. marts 2019 at opjustere sine forventninger til 2019 til en basisindtjening i intervallet 135-165 mio. kr. mod tidligere 120-160 mio. kr. Ligeledes er forventningerne til årets samlede resultat opjusteret. Banken forventer nu et resultat før skat i intervallet 300-355 mio. kr. mod tidligere 70-130 mio. kr.

Læs mere i bankens selskabsmeddelelse >>

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.