Delårsrapport: Flot resultat i 1. kvartal 2018

Danske Andelskassers Bank leverer i 1. kvartal 2018 et tilfredsstillende resultat med et overskud på 36,2 mio. kr. Resultatfremgangen skyldes hovedsageligt færre nedskrivninger. Mens banken i 1. kvartal 2017 måtte nedskrive 18,3 mio. kr., har den i Q1 2018 tilbageført 11,7 mio. kr.

Basisindtjeningen er styrket og udgør i Q1 2018 33,3 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. i Q1 2017.

På udlånssiden fortsætter banken den positive udvikling, og udlånet er steget med 2 % i forhold til samme periode 2017. Dog har udviklingen i udlånet i 1. kvartal 2018 været lavere end forventet, hvilket skyldes den skarpe priskonkurrence på udlånsrenterne og et stort tilbageløb på eksisterende lån.

Bankens kapitalmæssige overdækning er væsentligt forbedret, og banken har pr. 31.marts 2018 en kapitalmæssig overdækning på 3,5 % mod 1,8 % pr. 31.3.2017. Det viser, at banken er mere robust, end den har været længe.

Omkostningerne er steget fra 108,8 mio. kr. i 1. kvartal 2017 til 118,9 mio. kr. i 1. kvartal 2018, efter at der i januar 2018 er foretaget en større tilpasning af bankens organisation, både på hovedkontoret og i filialnettet. Organisationsændringen har medført, at banken har afskediget og fritstillet en række medarbejdere, og banken har i den forbindelse hensat og udgiftsført 13,8 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelser og løn i fritstillingsperioden.


Hovedtal

Mio kr.

1. kvartal 2018

1. kvartal 2017

2017

Resultat før skat

36

25

101

Basisindtjening

33

29

139

Omkostninger

119

109

424

Nedskrivninger og tab

-12

18

42

Kursreguleringer

5

15

4

Indlån

8.396

8.268

8.482

Udlån

6.111

5.992

6.132

Kapitalprocent

15,6 %

15,5 %

16,4 %

Kapitalbehov

12,1 %

13,7 %

11,8 %

Kapitalmæssig overdækning

3,5 %

1,8 %

4,6 %

Likviditetsoverdækning

149 %

163 %

149 %

Egenkapital

1.368

1.260

1.416

Læs mere
Bankens selskabsmeddelelse >>

Pressemeddelelse >>