Andelskassens lokallån sikrer 42.000 kr. til Power Tower

Andelskassen støtter Vardes fyrtårn for iværksættere Power Tower med 42.000 kr. fra bankens lokallånspulje. Pengene vil både komme afdelingen på Titan i Varde og de lokale vækstcentre i Helle Hallen, Skovlund og Ølgod til gode.

I snart 2 år har Power Tower, der udgøres af et stærkt team bestående af Varde Kommune, ProVarde, lokale virksomheder og afdelings-satellitter i Helle Hallen, Ølgod og Skovlund, tilbudt kvalificeret rådgivning og sparring for iværksættere i Varde og omegn.

Det gør ifølge Søren Mouritzen, som er erhvervsdirektør i Andelskassens Erhvervscenter Vestjylland i Nordenskov, Power Tower til et mønstereksempel på et initiativ, der har været med til at gøre en positiv forskel for en lang række mennesker.

”Hvis nogen har fortjent et bidrag fra Andelskassens lokallånspulje her i Varde, må det være Power Tower. De vil kunne bruge pengene til gavn for iværksættere i hele Varde Kommune, og samtidig er det vores håb i Andelskassen, at vi med de 42.000 kr. kan bidrage en lille smule til, at der også i fremtiden skabes nye virksomheder i lokalområdet, så der skabes beskæftigelse, hvilket vil være med til at skabe øget aktivitet på boligmarkedet og så fremdeles. Som Mads Skjern siger i Matador: ”Pengene bør arbejde i den by, hvor jeg agter at tjene dem,” siger Søren Mouritzen og tilføjer: 

”Desuden lever Power Tower til fulde op til de kriterier, som banken har nedsat i forhold til, hvem der kan modtage støtte fra lokallånspuljen: Nemlig at bidrage til at styrke det lokale erhvervslivs muligheder og skabe lokal vækst og udvikling i bredere forstand.”

Andelskassens lokallån er et initiativ, hvor banken lægger 1.000 kr. i en pulje, hver gang en kunde optager et lokallån til fx bolig eller bil. En gang om året bliver midlerne uddelt til gode, lokale formål.
Hos Power Tower glæder man sig over det kontante skulderklap.

”Andelskassens lokallånspulje er et meget værdifuldt initiativ, der er med til at løfte og udvikle iværksættere, virksomheder og opfindere og gøre det attraktivt at bo og leve her i området og samtidig muliggøre, at der er arbejdspladser og spændende udviklings-muligheder. De 42.000 kr. til Power Tower skal blandt andet bruges til at købe værktøjer og metoder, der kan udvikle iværksætternes innovationsevne og forbedre deres muligheder for at skabe de koncepter, idéer og produkter, som skal danne grundlaget for vores eksperimentarium. Bliver der penge til overs, skal de bruges til udvikling af forskellige innovationsforløb og klynger,” siger iværksætterrådgiver hos Power Tower Friedericke Bruhn.