11 forretningsidéer kæmper om tre finalepladser

Vinderholdet i Ribe

Opfindsomme gymnasieelever fra store dele af Jylland har testet deres innovative evner i Fremtiden Spirer, hvor den bedste idé i finalen 31. januar 2018 løber med 1. præmien på 15.000 kr.

11 af Andelskassens filialer har i den seneste tid boblet af liv en eftermiddag med stort rykind af unge gymnasieelever. De har deltaget i lokalfinalerne til Fremtiden Spirer og overfor et dommerpanel præsenteret deres bedste forretningsidé.

Hvert dommerpanel af lokale iværksættere, erhvervsledere, forretningsfolk og mediechefer har udvalgt den bedste idé, der går videre til onlineafstemningen i januar. Lokalfinalerne havde ingen tabere men en masse 2. pladser. Samtlige grupper fik foran dommerpanelet gode råd med på vejen, men de blev også mødt med kritiske spørgsmål og fremfor alt anerkendelse for deres indsats.

Dommerne i de lokale finaler blev præsenteret for hver enkelt gruppes video og præsentation, der udbyggede forretningsidéen. Idéerne spændte vidt fra filial til filial bl.a.:

  • Sønderborg: Den intelligente lygtepæl, der tænder via sensorer
  • Grenå: Skrald i Bybilledet, hvor brugere af skraldespande kan vinde præmier
  • Ribe: HomeZoo hvor private passer hinandens husdyr
  • Skjern: En App der hedder Housekeeper
  • Viborg: FingerID skanner et fingeraftryk og tjekker gymnasieelever ind og sparer vigtig undervisningstid

Et forløb over flere uger med innovation på skemaet har sat meget i gang med hjælp fra Andelskassens Fremtiden Spirer. I de 11 deltagende filialers områder har de unge gymnasielever tænkt store tanker om et fremtidigt liv som selvstændig. Motivationen kan komme fra uventet kant, som én af de unge udtrykte det: "Jeg vil være selvstændig og have min egen virksomhed, for så kan jeg sove længe om morgenen". Andre drømmer om at skabe noget stort til gavn for deres by eller lokalområde.

3. januar går afstemningen i gang på www.fremtidenspirer.dk, og de tre idéer med flest stemmer går i finalen.
31. januar bliver vinderne kåret ved den store finale i Hammershøj.

 

 Fotoet i toppen: Vinderholder fra Ribe med idéen om HomeZoo.

 

   

Til venstre: Vinderholdet fra Grenå m. filialdirektør Lene Nielsen - og til højre vinderholdet fra Viborg