Andelskassen inviterede til debat om lokal udvikling

Andelskassen i Koldby og Landsforeningen Danmark på Vippen var værter ved et velbesøgt debatmøde om lokal udvikling og vækst i Hørdum Hallen tirsdag den 31. oktober.

”Produktionsdanmark”, ”Udkantsdanmark”, ”Vandkantsdanmark”… Kært barn har mange navne. Men hvad er egentlig op og ned i debatten om skævvridningen af Danmark og spørgsmålet om et Danmark i geografisk balance?

Det var blandt andet disse spørgsmål, der var på dagsordenen tirsdag aften den 31. oktober, da Andelskassen sammen med landsforeningen Danmark på Vippen havde inviteret kunder og andre interesserede til debatmøde i Hørdum Hallen i Snedsted som led i Andelskassen i Koldbys fejring af sit 100 års jubilæum.

Mere end 130 var mødt op for at deltage i mødet og give deres besyv med i debatten om udviklingen i Thy-området, mens der blev spist hjemmebagt kringle og drukket kaffe til den helt store guldmedalje.

Foreningen Danmark på Vippen kæmper for at skabe en velafbalanceret vækst og udvikling i hele Danmark og udgav i 2015 en hvidbog, der ifølge foreningen dokumenterer, at de sidste mange års udvikling henimod øget centralisering mod storbyerne ikke er en naturlov, men i høj grad er et resultat af beslutninger, der er truffet politisk – og dermed også står til at ændre fra politisk hold.

Bedre forhold i Det Lokale Danmark
Efter at Jesper Elkær, som er filialdirektør i Andelskassens lokale filial i Koldby, havde budt velkommen, gav bankens adm. direktør Jan Pedersen et indblik i Andelskassens rolle som lokalbank og bankens bestræbelser på at skabe og understøtte lokal vækst og udvikling. Jan Pedersen gav dermed også svaret på, hvorfor en lokal bank inviterer ind til et debatmøde om udviklingen i lokalområdet:

”Andelskassen er en bank, der tager ansvar for sit lokalområde, og vores bank er en af stifterne af Danmark på Vippen. Via vores medlemskab af foreningen vil vi forsøge at skabe fokus på centraliseringsproblematikken og påvirke politiske beslutninger. Men vi skal først og fremmest kigge på os selv og gøre, hvad vi kan for at påvirke udviklingen i bankens lokalområder, og her er lokalt samarbejde vejen frem.”

Efter den adm. direktørs oplæg fortalte næstformand i Danmark på Vippen, Kim Ruberg, levende om landsforeningens arbejde og forskning under overskriften "Et Danmark i balance sikrer et rigere Danmark". Et af budskaberne var, at vi her i Danmark primært har levet af de samme to hovederhverv de seneste tusinde år – nemlig landbrug og søfart. Det er ifølge Kim Ruberg især disse erhverv, der skaber landets vækst – godt hjulpet på vej af de produktionsindustrier, der er knyttet op til landbrug og søfart. Og som bekendt har landbrug og søfart ikke sin oprindelse i de største byer, men er tværtimod opstået og fortsat forankret i Det Lokale Danmark, som dermed bidrager markant til landets vækst og udvikling.

Herefter var der spørgsmål og debat, inden aftenens sidste oplægsholder, der var blevet annonceret som en hemmelig gæst, gik på scenen. Her havde Andelskassen inviteret stand-up komiker Kasper Gross, som på en halv time nåede at tage så forskellige emner som far-kroppen, den fantastiske smag af ubagt vaniljekransedej, det tåbelige i kundetilfredshedsundersøgelser samt bankers uforståelige kommunikation med deres kunder under kærlig behandling – og dermed fik han sat et effektivt og hylemorsomt punktum for en vellykket aften i Hørdum Hallen.

De godt og vel 130 deltagere fik afslutningsvis en sandwich og en øl eller vand, inden de igen drog ud i oktober-mørket.