Generalforsamling: Opbakning til den siddende bestyrelse

Bestyrelsesformand efter sejr på ekstraordinær generalforsamling: Uden den store opbakning fra vores bagland havde dette ikke været muligt.

Efter flere ugers intens kamp om aktionærernes stemmer og fuldmagter har aktionærerne i Danske Andelskassers Bank nu talt deres tydelige sprog. På aftenens ekstraordinære generalforsamling i banken, som to af bankens aktionærer havde anmodet om med henblik på at få udskiftet den siddende bestyrelse, viste aktionærerne deres klare opbakning til den siddende bestyrelse, som derfor fortsætter sit målrettede arbejde med at gennemføre bankens langsigtede strategi. Den ekstraordinære generalforsamling var intet mindre end et tilløbsstykke, hvor knap 700 aktionærer samt et større antal journalister var mødt op. 

25. oktober 2016 anmodede to aktionærer i Danske Andelskassers Bank, Lind Invest ApS og Farringdon Netherlands BV, banken om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor formålet var at få valgt en ny bestyrelse. Årsagen til anmodningen varangiveligt utilfredshed med bankens nedjustering i årets første kvartal. Og målet var klart: Lind Invest og Farringdon Netherlands BV ønskede at udskifte den siddende bestyrelse. Højst skulle der i en ny bestyrelse levnes plads til enkelte af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. 

Men det ville bankens mange øvrige aktionærer ikke. De sluttede massivt op om den siddende bestyrelse og den langsigtede strategi, som bestyrelsen står for. 

Allerede den 16. november kunne Danske Andelskassers Bank i en selskabsmeddelelse oplyse, at banken nu havde modtaget fuldmagter fra dens aktionærer svarende til 36,12 procent af aktiekapitalens stemmerettigheder. Blandt andet havde bankens 16 fonde tilkendegivet deres opbakning til bestyrelsen svarende til 31 % af stemmerne. 

På forhånd havde banken opstillet de syv nuværende bestyrelsesmedlemmer samt en enkelt ny kandidat, Tommy Skov Kristensen fra bankens aktionærråd i Sydjylland. Lind Invest oprindeligt havde opstillet 5 kandidater, hvoraf de to dog trak deres kandidatur allerede inden generalforsamlingen, så Lind Invest endte med kun på forhånd at opstille tre nye kandidater til bestyrelsen. Imidlertid blev ingen af disse kandidater valgt ind på aftenens ekstraordinære generalforsamling, mens samtlige 7 bestyrelsesmedlemmer fra Danske Andelskassers Bank modtog genvalg, og også bankens nye kandidat Tommy Skov Kristensen blev valgt til bestyrelsen.

Sejren har været dyr for banken
Selv om bestyrelsesformand Jakob Fastrup og resten af bestyrelsen glæder sig over aftenens forløb og den massive opbakning, som aktionærerne gav den siddende bestyrelse, er bestyrelsesformanden samtidig ærgerlig over, at det skulle komme så vidt som til en ekstraordinær generalforsamling: 

”For banken har hele dette opslidende forløb sat nogle negative spor. Dels har den megen medieomtale, som har været både for og imod banken, skabt uro blandt aktionærer og kunder. Mange har henvendt sig til deres rådgivere og filialer for at høre, hvad alt det her var for noget, og vores medarbejdere, både i filialerne og i stabsfunktionerne, har brugt meget tid på at forklare situationen i stedet for at passe deres almindelige job. Dertil kommer de mange ressourcer, som vi har brugt på at måtte rykke generalforsamlingen ud af huset pga. de mange deltagere, udgifter til advokater og rådgivere mv.,” sagde Jakob Fastrup umiddelbart efter generalforsamlingen og påpegede, at de to aktionærer, Lind Invest ApS og Farringdon Netherlands BV dermed havde påført ikke blot banken, men også alle dens aktionærer en anseelig ekstra udgift. 

“Ser man på resultatet af det ejerdemokrati, som enhver generalforsamling i et aktieselskab jo er udtryk for, kan det undre, at Henrik Lind og kompagni tilsyneladende totalt har fejlvurderet situationen. Jeg håber dog, at den konstruktive dialog, der tidligere har været med alle aktionærer, herunder også Lind Invest, hurtigst muligt vil kunne genoprettes til gavn for banken og dermed til gavn for såvel aktionærer som kunder og medarbejdere,” tilføjede Jakob Fastrup. 

Taknemmelig for den store opbakning fra aktionærerne
Inden bestyrelsesformanden takkede af for aftenens forløb, havde han følgende bemærkning til bankens aktionærer: 

”Jeg er utroligt taknemmelig for den store opbakning, vi har modtaget fra bankens aktionærer – hvad enten der er tale om aktionærråd, medarbejdere eller alle de øvrige aktionærer ude i vores lokalsamfund. Jeg havde slet ikke turdet håbe på så loyal en opbakning, dengang vi indkaldte til generalforsamlingen, så jeg er meget, meget glad for alle de brevstemmer og fuldmagter, vi har modtaget, samt ikke mindst alle tilkendegivelserne på aftenens generalforsamling.” 

Når arbejdsroen i løbet af de kommende dage forhåbentlig har sænket sig over banken, og det er blevet hverdag igen, er det bestyrelsens mål at fortsætte med at følge den vedtagne strategi om at udnytte de mange muligheder, der ligger i at være en lokalt forankret bank. Bestyrelsen er overbevist om, at netop dét er i aktionærernes langsigtede interesse.