Andelskassen sammenlægger filialerne Aars, Hadsund og Hobro

Med virkning fra 7. oktober sammenlægger Andelskassen sine filialer i Aars og Hadsund med filialen i Hobro. Sidste åbningsdag i Aars og Hadsund bliver torsdag den 6. oktober 2016.

Torsdag den 6. oktober holder Andelskassen i Hadsund og Aars åbent for sidste gang, og kunder vil fremover kunne møde størstedelen af medarbejderne fra de to filialer i Andelskassens filial i Hobro.

Det skyldes ifølge Jan Pedersen, som er adm. direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, ikke blot et ønske om besparelser, men også et ønske om at kunne tilbyde kunderne en endnu bedre bank fremadrettet: 

"Vi ønsker i endnu højere grad end i dag at have slagkraftige filialer, og ved at samle kræfterne i vores filial i Hobro, som i forvejen er inde i en positiv udvikling, skaber vi en endnu stærkere og mere konkurrencedygtig filial i Hobro og lokalområdet med flere samlede kompetencer. For os er det at være lokale ikke ensbetydende med at have et lokale i umiddelbar nærhed af alle bankens kunder. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre med den store geografiske spredning, der er blandt vores kunder, og det er derfor afgørende, at vi fremover er i stand til at tænke kundenærhed og støtte til lokalområdet i en bredere forstand – så vi også kan gøre en positiv forskel for de mange kunder, som ikke bor i direkte nærhed af en af vores filialer," siger Jan Pedersen.

Bedre forhold for medarbejderne giver bedre kundemøder og produkttilbud

Ifølge den adm. direktør vil resultatet af en række større enheder være, at medarbejderne oplever øget fleksibilitet samt bedre muligheder for sparring og udvikling, og dermed bliver det nemmere at leve op til de stadigt stigende krav fra myndigheder, kunder og banken selv. Samtidig understreger Jan Pedersen, at de større enheder vil betyde, at nogle af de administrative opgaver kan håndteres mere smidigt, hvilket frigør tid til kundemøder og rådgivning af kunder. For kunderne vil resultatet dermed være, at de – selv om nogle kunder får lidt længere til deres nærmeste filial – vil opleve endnu bedre rådgivning og produkttilbud fremover.  

Sammenlægningen er dog samtidig også en konsekvens af bankkundernes adfærd, som ifølge den adm. direktør har ændret sig betydeligt de seneste år. 

"Vi oplever, at kunderne i stigende grad anvender mobil- og netbank-løsninger, og at filialerne bliver brugt stadigt mindre til folks daglige bankforretninger, mens udgifterne til eksempelvis at sikre filialerne er steget. Det betyder, at brugen i nogle tilfælde slet ikke står mål med omkostningerne, når vi samtidig skal tilbyde vores kunder gode og konkurrencedygtige produkter," siger Jan Pedersen.

Fortsat lokal støtte og opbakning i Hadsund og Aars

Camilla Fisker, som er forhenværende filialdirektør i Andelskassen i Hadsund og ny filialdirektør i Andelskassen i Hobro, understreger, at hun ser frem til sin nye opgave som filialdirektør i Hobro, og at det glæder hende, at tilførslen af de mange nye medarbejdere til Hobro i høj grad vil forbedre filialens muligheder for at gøre sig gældende i den hårde konkurrence om bankkunderne i Hobro og omegn.

Dertil kommer, at Andelskassen også fortsat vil bakke aktivt op om både Aars og Hadsund og lokalområderne i det hele taget:

”Vi vil på forskellig vis blive ved med at støtte op om en positiv udvikling i lokalsamfundet – blandt andet gennem bankens medlemskab af landsforeningen Danmark på Vippen, der arbejder for en positiv udvikling i det lokale Danmark, gennem Fremtiden Spirer, som er vores innovations- og undervisningsprojekt for unge, og gennem uddelingen af Andelskassepriserne samt støtte til lokale foreninger og initiativer, der gør en forskel for lokalområdet. Det er en helt naturlig del af vores virke," siger Heine Holm Hamburg, som er forhenværende filialdirektør i Andelskassen i Aars og fremover skal fungere som souschef i Andelskassen i Hobro.