DAB henter samlet 427 mio. kr. i ny kapital

Det er pr. dags dato lykkedes Danske Andelskassers Bank at rejse yderligere 30 mio. kr. som et tillæg til den obligation, banken udstedte i december 2015.

Pr. 19. februar lykkedes det Danske Andelskassers Bank at rejse yderligere 30 mio. kr. som et tillæg til den obligation, banken udstedte i december 2015, og som dengang resulterede i, at banken hentede 232 mio. kr. Således ender den samlede obligation på 262 mio. kr.
Dertil kommer, at banken – ligeledes i december 2015 – lavede en aktiekapitaludvidelse på 165 mio. kr., så banken har indenfor de sidste par måneder rejst ny kapital på samlet set 427 mio. kr. Danske Andelskassers Bank tager dermed endnu et stort og vigtigt skridt nærmere målet om at blive helt fri af statslige midler i 2016.

I midten af december 2015 meddelte Danske Andelskassers Bank, at banken med succes havde afsluttet sin aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer – en emission, som blev fuldtegnet og gav et bruttoprovenu på godt 165 mio. kr. Kort efter bekendtgjorde banken, at det var lykkedes at hente yderligere 232 mio. kr. via en obligationsudstedelse. Dermed kunne banken delindfri en stor del af sit statslige hybridlån og således komme endnu tættere på at blive helt fri af statslige midler i løbet af 2016.

Den 19. februar 2016 kunne banken så offentliggøre, at den har lavet et tillæg på 30 mio. kr. – et såkaldt tap-issue – til den tidligere udstedte obligation, hvormed den samlede obligation bliver på i alt 262 mio. kr.

Nettoprovenuet fra tillægget til obligationsudstedelsen vil sammen med restprovenuet fra den oprindelige obligationsudstedelse blive søgt anvendt i forbindelse med indfrielse af resten af bankens statslige hybridlån i løbet af 2016. 

Indtil dette sker, indgår provenuet i bankens kapitalgrundlag.

”Jeg er rigtig godt tilfreds med, at det er lykkedes os at rejse yderligere 30 mio. kr., så vi dermed ender på samlet set 262 mio. kr. – især taget i betragtning af, at markedet igennem længere tid har været meget vanskeligt, og vi således har været oppe imod hårde odds. Som vi tidligere har meldt ud, har vi gennem nogen tid planmæssigt arbejdet på at styrke bankens kapitalgrundlag. Det har vi gjort ved dels at lave en aktiekapitaludvidelse på 165 mio. kr. og dels obligationsudstedelsen på 262 mio. kr. Dermed har vi inden for de sidste par måneder rejst ny kapital på intet mindre end 427 mio. kr. alt i alt. Det er med til at sikre vores fremtidige mulighed for at være en solid og velkapitaliseret bank og gør, at vi i endnu højere grad kan fokusere på en fortsat positiv udvikling af banken til gavn for vores aktionærer, kunder og medarbejdere,” siger bankens adm. direktør, Jan Pedersen.

 

Læs bankens selskabsmeddelelse her

Her kan du læse bankens officielle pressemeddelelse

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv