Positivt resultat for 1.-3. kvartal 2014

Danske Andelskassers Bank A/S har i 1.-3. kvartal 2014 nået et positivt resultat før skat på 43 mio. kr. Resultatet betegnes som acceptabelt.

Danske Andelskassers Bank A/S har i 1.-3. kvartal 2014 nået et positivt resultat før skat på 43 mio. kr. mod et resultat før skat på -396 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2013. Desuden fastholdes forventningerne til en basisindtjening på 135-170 mio. kr. for hele 2014. Resultatet for 1.-3. kvartal 2014 betegner banken som acceptabelt.

Hos Danske Andelskassers Bank er resultatet i 3. kvartal i særlig grad påvirket af en ekstraordinær nedskrivning af bankens egne ejendomme på 25 mio. kr. som omtalt i bankens selskabsmeddelelse nr. 14/2014 af 24. oktober 2014.

Bankens solvensprocent var pr. 30. september 2014 på 12,9 % mod et individuelt solvensbehov på 13,3 %, og banken havde således en solvensmæssig underdækning på 0,4 procentpoint i forhold til det individuelle solvensbehov, hvilket bl.a. skyldtes værdireguleringen af egne ejendomme.
Den 23. oktober 2014 afhændede Danske Andelskassers Bank en betydelig aktiepost i DLR Kredit A/S, hvorved den faktiske solvensprocent blev løftet med 2,5 procentpoint. På tidspunktet for aflæggelsen af denne delårsrapport har banken således opgjort den faktiske solvens til 15,4 % og har dermed en solvensmæssig overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov i størrelsesordenen 2,1 procentpoint.

Banken overholder samtlige grænser i Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant og har et solidt indlånsoverskud og en likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav på 229 %.

Hovedtal fra delårsrapporten
Hovedtal fra delårsrapporten er som følger (med 1.-3. kvartal 2013 i parentes):

 • Resultat før skat på 43 mio. kr. (-396 mio. kr.)
 • Basisindtjening på 105 mio. kr. (138 mio. kr.)
 • Nedskrivninger og tab på 115 mio. kr. (516 mio. kr.)
 • Kursreguleringer på 81 mio. kr. (4 mio. kr.)
 • Udgifter til personale og administration på 335 mio. kr. (368 mio. kr.)
 • Bidrag til sektorløsninger på 16 mio. kr. (18 mio. kr.)
 • Indlån på 8.624 mio. kr. (9.062 mio. kr.)
 • Udlån på 6.043 mio. kr. (6.922 mio. kr.)
 • Solvensprocent på 12,9 % (10,1 %) mod et solvensbehov på 13,3 % (12,6 %) svarende til en solvensmæssig underdækning på 0,4 % (2,5 %)
 • Kernekapitalprocent på 10,5 % (10,1 %)
 • Likviditetsmæssig overdækning i forhold til § 152 i Lov om finansiel virksomhed på 229 % (165 %)
 • Egenkapital på 882 mio. kr. (823 mio. kr.).

Forventningerne til basisindtjeningen som udtrykt i bankens selskabsmeddelelse nr. 14/2014 af 24. oktober 2014 fastholdes. Det vil sige, at banken har en forventning om en basisindtjening på 135-170 mio. kr. for hele 2014.

Læs mere i selskabsmeddelelsen

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv