Positivt resultat for 1.-3. kvartal 2014

Danske Andelskassers Bank A/S har i 1.-3. kvartal 2014 nået et positivt resultat før skat på 43 mio. kr. Resultatet betegnes som acceptabelt.

Danske Andelskassers Bank A/S har i 1.-3. kvartal 2014 nået et positivt resultat før skat på 43 mio. kr. mod et resultat før skat på -396 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2013. Desuden fastholdes forventningerne til en basisindtjening på 135-170 mio. kr. for hele 2014. Resultatet for 1.-3. kvartal 2014 betegner banken som acceptabelt.

Hos Danske Andelskassers Bank er resultatet i 3. kvartal i særlig grad påvirket af en ekstraordinær nedskrivning af bankens egne ejendomme på 25 mio. kr. som omtalt i bankens selskabsmeddelelse nr. 14/2014 af 24. oktober 2014.

Bankens solvensprocent var pr. 30. september 2014 på 12,9 % mod et individuelt solvensbehov på 13,3 %, og banken havde således en solvensmæssig underdækning på 0,4 procentpoint i forhold til det individuelle solvensbehov, hvilket bl.a. skyldtes værdireguleringen af egne ejendomme.
Den 23. oktober 2014 afhændede Danske Andelskassers Bank en betydelig aktiepost i DLR Kredit A/S, hvorved den faktiske solvensprocent blev løftet med 2,5 procentpoint. På tidspunktet for aflæggelsen af denne delårsrapport har banken således opgjort den faktiske solvens til 15,4 % og har dermed en solvensmæssig overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov i størrelsesordenen 2,1 procentpoint.

Banken overholder samtlige grænser i Finanstilsynets såkaldte tilsynsdiamant og har et solidt indlånsoverskud og en likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav på 229 %.

Hovedtal fra delårsrapporten
Hovedtal fra delårsrapporten er som følger (med 1.-3. kvartal 2013 i parentes):

 • Resultat før skat på 43 mio. kr. (-396 mio. kr.)
 • Basisindtjening på 105 mio. kr. (138 mio. kr.)
 • Nedskrivninger og tab på 115 mio. kr. (516 mio. kr.)
 • Kursreguleringer på 81 mio. kr. (4 mio. kr.)
 • Udgifter til personale og administration på 335 mio. kr. (368 mio. kr.)
 • Bidrag til sektorløsninger på 16 mio. kr. (18 mio. kr.)
 • Indlån på 8.624 mio. kr. (9.062 mio. kr.)
 • Udlån på 6.043 mio. kr. (6.922 mio. kr.)
 • Solvensprocent på 12,9 % (10,1 %) mod et solvensbehov på 13,3 % (12,6 %) svarende til en solvensmæssig underdækning på 0,4 % (2,5 %)
 • Kernekapitalprocent på 10,5 % (10,1 %)
 • Likviditetsmæssig overdækning i forhold til § 152 i Lov om finansiel virksomhed på 229 % (165 %)
 • Egenkapital på 882 mio. kr. (823 mio. kr.).

Forventningerne til basisindtjeningen som udtrykt i bankens selskabsmeddelelse nr. 14/2014 af 24. oktober 2014 fastholdes. Det vil sige, at banken har en forventning om en basisindtjening på 135-170 mio. kr. for hele 2014.

Læs mere i selskabsmeddelelsen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.