Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over Danske Andelskassers Bank A/S, skal du i første omgang henvende dig til din egen filial.

Hvis du efter kontakt til filialen fortsat er uenig i behandlingen af sagen eller resultatet af afgørelsen, kan du kontakte vores klageansvarlige, som er bankens juridiske direktør, advokat Camilla Nowak.

Klagebehandlingen varetages af Direktionssekretariatet, der kan kontaktes på følgende måder:

1. Via brev på adressen Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, att.: Direktionssekretariat
2. Via mail på adressen disek@dabank.dk
3. På telefon 87 99 31 22

Hvis du, som privatkunde, er uenig i den afgørelse, du modtager fra Direktionssekretariatet, kan du vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, tlf. 35 43 63 33.

Klagevejledning og klageskema finder du på www.pengeinstitutankenaevnet.dk.

Pengeinstitutankenævnet behandler ikke sager vedrørende erhvervsdrivende.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.