Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over Danske Andelskassers Bank A/S, skal du i første omgang henvende dig til din egen filial.

Hvis du efter kontakt til filialen fortsat er uenig i behandlingen af sagen eller resultatet af afgørelsen, kan du kontakte vores klageansvarlige.

Klagebehandlingen varetages af Direktionssekretariatet, der kan kontaktes på følgende måder:

1. Via brev på adressen Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, att.: Direktionssekretariat
2. Via mail på adressen disek@andelskassen.dk
3. På telefon 87 99 31 22

Hvis du, som privatkunde, er uenig i den afgørelse, du modtager fra Direktionssekretariatet, kan du vælge at indbringe din klage for Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1265 København K, tlf. 35 43 63 33.

Klagevejledning og klageskema finder du hos Det finansielle ankenævn.

Det finansielle ankenævn behandler ikke sager vedrørende erhvervsdrivende.

Klager over tjenesteydelser købt online
Hvis du har købt en tjenesteydelse online, kan du også klage til EU-Kommissionens online klageportal.

Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af klage skal Danske Andelskassers Bank A/S’ e-mail-adresse disek@andelskassen.dk angives.

Øvrige klager
Klager vedrørende Danske Andelskassers Bank A/S’ overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet på hotline@ftnet.dk eller skriftligt til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.

Klager over Danske Andelskassers Bank A/S’ behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.