Finanstilsynet

Danske Andelskassers Bank er under tilsyn af Finanstilsynet, der er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet og fører tilsyn med alle finansielle virksomheder i Danmark, herunder penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl.

Siden 1. april 2010 har finansielle virksomheder skullet offentliggøre redegørelser, påtaler, påbud og risikooplysninger mv. fra Finanstilsynet på virksomhedens hjemmeside.

Danske Andelskassers Banks modtagne redegørelser og påbud kan ses via menupunkterne til venstre.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv