Samfundsansvar

Danske Andelskassers Bank har nedskrevet en række af bankens principper på dette område i en egentlig politik for organisationens samfundsansvar. Banken rapporterer årligt på disse principper.

Danske Andelskassers Bank har et historisk baseret etisk ansvar, der særligt knytter sig til de lokalområder, banken er en del af, ligesom banken har et etisk ansvar som en samfundsmæssig aktør inden for pengeinstitutsektoren. Det betyder, at Danske Andelskassers Bank i sit arbejde med samfundsansvar har et særligt fokus på at tage ansvar for lokalområdernes udvikling gennem sit virke som pengeinstitut.

Ved at skabe en positiv udvikling for lokalsamfundene skabes en positiv udvikling for bankens kunder som igen skaber en positiv udvikling for banken og dermed for bankens aktionærer.

Læs mere i bankens Politik for samfundsansvar og CSR-rapporterne nedenfor.