Samfundsansvar og bæredygtighed

I Andelskassen går samfundsansvar og bæredygtighed hånd i hånd.

Danske Andelskassers Bank er opstået i lokalsamfund, der primært ligger uden for de større byer i Jylland og på Fyn. Banken har et historiskbaseret etisk ansvar, der særligt knytter sig til de lokalområder, banken er en del af, ligesom banken har et etisk ansvar som en samfundsmæssig aktør inden for pengeinstitutsektoren. Heri indgår et ansvar for indberetning til myndigheder, hvidvaskovervågning samt samarbejde med myndigheder om bekæmpelse af kriminalitet.

Det betyder, at banken i sit arbejde med samfundsansvar har et særligt fokus på at tage ansvar for lokalområdernes udvikling gennem sit virke som pengeinstitut.

Ved at skabe en positiv udvikling for lokalsamfundene skabes en positiv udvikling for bankens kunder som igen skaber en positiv udvikling for banken og dermed for bankens aktionærer.

 

Klima og miljø er centrale områder i forhold til store og små beslutninger og initiativer både i banken, hos vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder derfor vores kunder grønne produkter i form af Klima Bolig, Klima BIL og bæredygtig investering og støtter op om vores samarbejdspartneres bæredygtige produkter som eksempelvis Totalkredits Energiberegner.

 

Ydermere har vi indgået samarbejde med Clever og opsat ladestandere til eldrevne biler ved flere af bankens filialer og ved bankens hovedsæde.

I forbindelse med nybyggeri og renovering af bankens bygninger tilstræber vi at indtænke energibesparende og miljørigtige løsninger, så bankens samlede miljøpåvirkning begrænses.

Vi forsøger at reducere den miljømæssige påvirkning mest mulig ved at begrænse print, udnytte digitale og papirløse løsninger, hvor det er muligt, samt ved sortering af affald.

Vil du vide mere om banken?

Læs mere om bankens historie