Akqa.Andelskassen.Core.Entities.Models.PublishedContentModels.NewsArticlePage.

Investor

2023 blev rekordår i Danske Andelskassers Bank

1 min

22.02.2024

Med en stigning i basisindtjeningen på 87,5 % offentliggør Danske Andelskassers Bank et historisk regnskab for 2023.

Ser man bort fra 2019, hvor banken havde en ekstraordinær indtægt ved salget af aktier i Sparinvest, er basisindtjeningen på 269,5 mio. kr. i 2023 den højeste, siden banken blev børsnoteret i 2011.

2023-regnskabet fra Danske Andelskassers Bank er kendetegnet ved en stærk og meget tilfredsstillende vækst i kerneforretningen med særligt en stigning i nettorenteindtægterne og udlånet. Afmatningen i boligmarkedet giver dog et fald i nettogebyrindtægterne på 11,5 %. Med det historiske regnskab foreslår man et udbytte til bankens aktionærer på 83,8 mio. kr.

”Det er med stolthed, at vi kommer med så flot et regnskab. Det på trods af nedskrivninger, der er steget som følge af enkeltstående tab på nogle erhvervskunder. Vi følger nøje de risici, der er og oplever, at vores kunder har en sund økonomi og robust kreditkvalitet,” siger Jan Pedersen.

I hele banken er der stor glæde over resultatet for 2023, som via Teams er blevet præsenteret for alle medarbejdere i organisationen. Vigtigt for administrerende direktør, Jan Pedersen, er det, at man ikke ser særskilt på 2023 og ikke udelukkende på tallene.

”Ser vi tilbage på de sidste år, har hele organisationen formået at skabe en virkelig positiv udvikling i banken. Ud over det flotte regnskab viser 2023 også en øget kundetilfredshed og en tilgang af nye kunder. Som ledelse har vi altid ansvaret for at sætte retningen, men med det resultat, vi står med i dag, er det er holdet, der skal hyldes for indsatsen”, siger han.

I 2023 lyder resultatet før skat på 303,8 mio. kr. Derudover opnåede banken med kapitaludvidelsen i foråret 2023 en historisk høj kapitalprocent på 30,4 %, hvilket betyder, at man placerer sig som en af de bedst kapitaliserede banker i Danmark. Det solide økonomiske grundlag bidrager til, at Danske Andelskassers Bank fortsat kan følge den fastlagte vækststrategi.

Andelskassen åbnede i 2023 et nyt rådgivningscenter på Østerbro i København og åbner om få måneder også et nyt rådgivningscenter i Horsens.

”Åbningen af de nye rådgivningscentre understøtter vores strategi, og at Andelskassen er en relationsbank. Vi ønsker at tilbyde vores kunder en nærværende rådgivning og at være til stede som en tryg og tillidsfuld relation”, udtaler Jan Pedersen.

For 2024 lyder forventningen til basisindtjeningen på 225-265 mio. kr. og resultatet før skat på 225-285 mio. kr.

1 min

22.02.2024

Administrerende direktør Jan Pedersens kommentarer til årsregnskabet for 2023