Om banken

Fondene for Andelskasserne i område Nord og Syd støtter lokale ildsjæle

1 min

31.03.2023

1 min

31.03.2023

Brænder du for sociale, kulturelle og kreative aktiviteter til glæde for andre, men mangler midler til at gennemføre, så kan Fonden bag Andelskasserne i område Nord og Fonden bag Andelskasserne i område Syd måske hjælpe. 

Det har altid ligget dybt i Andelskassens DNA at spille en aktiv rolle i de lokalsamfund, hvor banken driver forretning. Den lokale forankring er gennem årene kommet til udtryk på mange måder og følges yderligere op af de to fonde bag Andelskasserne.

Fonden for Andelskasserne i område Nord har for femte gang valgt at uddele midler til udvalgte aktiviteter, mens det er anden gang, at Fonden for Andelskasserne i område Syd skal uddele midler til udvalgte aktiviteter.

Aktiviteterne skal, udover at finde sted i den pågældende fonds område, fremme udviklingen af sociale, kulturelle og kreative fællesskaber og dermed bringe mennesker sammen og være til glæde og gavn for en bredere kreds end initiativtagerne.

De to fonde oplyser, at der i forbindelse med denne uddeling af støttemidler er ansøgningsfrist fredag den 28. april 2023.

Klik her for at finde ansøgningsskema og yderligere information om, hvilke betingelser ansøgningerne skal opfylde.