Om banken

Danske Andelskassers Bank leverer meget tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 2023

2 min

23.05.2023

2 min

23.05.2023

Med en stigning i basisindtjeningen på 59,1 % lander Danske Andelskassers Bank et meget tilfredsstillende resultat på 66,9 mio. kr. før skat for første kvartal og fortsætter fremgangen fra 2022. Banken står dermed på et solidt fundament for fortsat vækst.

Danske Andelskassers Bank – i daglig tale Andelskassen – er kommet godt fra start i 2023. Så godt, at banken står med et meget tilfredsstillende resultat før skat på 66,9 mio. kr. mod 4,1 mio. kr. i 2022.

Et resultat, der tager afsæt i en betydelig stigning i basisindtjeningen på 59,1 % i løbet af årets første tre måneder. Stigningen har blandt andet baggrund i en stigning i nettorenteindtægterne, som er steget som følge af Nationalbankens renteforhøjelser, stigende markedsrenter og gennemførte renteforhøjelser på bankens ud- og indlån.

I Andelskassen glæder de sig over fremgangen og ikke mindst den store tilgang af privatkunder i første kvartal.

”I Andelskassen tror vi på, at alle har brug for gode relationer, og vi ser, at den gode og tillidsfulde relation er vigtig, når det handler om økonomisk tryghed. Her betyder det alt, at bankens vigtigste ressource – medarbejderne – hver dag arbejder med fokus på at gøre en forskel for vores kunder. Derfor glæder det os, at vi oplever en stor stigning i tilgangen af privatkunder, som mærker, at vi er her for dem,” siger adm. direktør Jan Pedersen.

På trods af det meget tilfredsstillende resultat har der været et lavere aktivitetsniveau, primært på boligområdet, hvilket har ført til et fald i nettogebyrindtægterne på 9,3 %. I banken oplever de, at flere kunder er afventende over for, hvad fremtiden bringer, og hvilke konsekvenser krig, krise og postpandemi kan føre med sig.

Derfor har Andelskassen også valgt at nedskrive 8,9 mio. kr. mod 13, 9 mio. kr. i 1. kvartal 2022 som følge af den økonomiske usikkerhed.

”Selvom mørke skyer fortsat lurer i horisonten, har vi en stærk tro på fremtiden, og det understreger første kvartals resultat også. Et resultat, der viser, at vi evner at holde fokus på kerneforretningen i en usikker tid og give vores kunder relevant og grundig rådgivning, der skaber tryghed,” siger Jan Pedersen.

Med de positive tendenser opjusterede Andelskassen i marts forventningerne til årets resultat før skat fra 175-225 mio. kr. til 205-265 mio. kr. Samtidig er basisindtjeningen opjusteret fra 170-200 mio. kr. til 200-240 mio. kr. Tidligere på året gennemførte banken en garanteret kapitaludvidelse på 334,6 mio. kr. Det har øget bankens kapitalprocent med 3,8 % til historiske 31,0 % og placerer sig dermed blandt de mest solide banker i Danmark.

Læs selskabsmeddelelsen

Læs pressemeddelelsen 

Danske Andelskassers Bank - regnskab for 1. kvartal 2023