Investor

Styrker egenkapitalen for at stå stærkt i omskifteligt marked

1 min

23.02.2023

1 min

23.02.2023

Danske Andelskassers Bank står godt positioneret i den danske bankverden. En garanteret kapitaludvidelse på 334,6 mio. kr. er med til at sikre en solid, økonomisk platform for fortsat vækst.

Danske Andelskassers Bank står godt positioneret i den danske bankverden. En garanteret kapitaludvidelse på 334,6 mio. kr. er med til at sikre en solid, økonomisk platform for fortsat vækst.

Det meddelte banken torsdag morgen oven på nyheden om sit 2022-regnskab, der viser en markant stigning i basisindtjeningen på over 33 procent i forhold til 2021.

”Som alle ved blev 2022 et omskifteligt år med finansiel bølgegang, høj inflation og stigende renter. Men vi har også en stærk tro på fremtiden og vores evne til at udvikle os. Derfor har vi besluttet at styrke vores egenkapital, så vi kan fortsætte med at være en solid og selvstændig bank med en stærk lokal og regional forankring,” siger bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech. 

Kapitaludvidelsen sker som en fortegningsemission, hvor bankens eksisterende aktionærer får mulighed for at tegne nye aktier, hvis de ønsker det. Dertil kommer, at Jyske Bank garanterer at købe alle udbudte aktier, hvis ikke de købes af de nuværende aktionærer. Flere af bankens største aktionærer har allerede givet tilsagn om at tegne nye aktier, herunder Jyske Bank, Købstædernes Forsikring, samt Fonden for Andelskasserne i område Syd og Fonden for Andelskasserne i område Nord. De to fonde har som formål at medvirke til at sikre, at Danske Andelskassers Bank er et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut.

Det glæder bankens adm. direktør, Jan Pedersen, at der er så bred opbakning til Danske Andelskassers Bank og dens tredje kapitaludvidelse på fire år.

”Som også vores 2022-regnskab viser, så driver vi en sund bank med et resultat før skat på 145 mio. kr. Vi har formået at skabe vækst i kerneforretningen og samtidig holde omkostningerne i ro. Vi følger fortsat vores strategi og er tæt på vores samarbejdspartnere og kunder,” siger Jan Pedersen.

Find flere oplysninger om den garanterede kapitaludvidelse her.