Valutaindlån

Har man indgående og udgående betalinger i samme valuta, er en valutakonto en god løsning.

Herved skal beløbene ikke veksles, og betalinger til og fra udlandet i pågældende valuta foretages fra / til denne konto. Der benyttes samme typer betalinger til udlandet som ved andre konti, og betalingerne oprettes hurtigst og billigst i webbank.

OBS: Valutaindlånskonti kan ikke benyttes til kontant valuta.

Banken beregner renten på valutakonti med udgangspunkt i en rentesats, som banken anser for at være aktuel interbankrente.

Interbankrente er den rente, som banken ville kunne låne valutabeløb i andre banker til, eller som banken ville kunne modtage ved udlån af valutabeløb til andre banker. Interbank-satsen er ikke LIBOR-satsen, men kan ligge på samme niveau.

Indeståender forrentes med interbankrenten fratrukket et variabelt og markedsafhængigt fradrag. Skyldige beløb forrentes med interbankrente tillagt et variabelt, markeds- og bonitetsafhængigt tillæg.

Såfremt den samlede rente på indeståender er negativ – beregnet ud fra interbankrenten med de respektive fradrag - beregnes ingen rente.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.