Valutaindlån

Har man indgående og udgående betalinger i samme valuta, er en valutakonto en god løsning.

Herved skal beløbene ikke veksles, og betalinger til og fra udlandet i pågældende valuta foretages fra / til denne konto. Der benyttes samme typer betalinger til udlandet som ved andre konti, og betalingerne oprettes hurtigst og billigst i webbank.

OBS: Valutaindlånskonti kan ikke benyttes til kontant valuta.

Banken beregner renten på valutakonti med udgangspunkt i en rentesats, som banken anser for at være aktuel interbankrente.

Interbankrente er den rente, som banken ville kunne låne valutabeløb i andre banker til, eller som banken ville kunne modtage ved udlån af valutabeløb til andre banker. Interbank-satsen er ikke LIBOR-satsen, men kan ligge på samme niveau.

Indeståender forrentes med interbankrenten fratrukket et variabelt og markedsafhængigt fradrag. Skyldige beløb forrentes med interbankrente tillagt et variabelt, markeds- og bonitetsafhængigt tillæg.