Terminsforretninger

Haandtryk_750px.jpg

Kommercielle terminsforretninger er en ret og en pligt til at købe eller sælge valuta på et givet tidspunkt. Man indgår forretningen for at imødegå valutakurstab i.f.m. fremtidige betalinger.

Skal man betale en vare på et givet tidspunkt, hvor man forventer, at valutakursen er steget, vil en terminsforretning være et godt alternativ. Herved ”fastlåses” kursen straks, og man skal første betale ved forfald. D.v.s. at virksomhedens likviditet ikke påvirkes, før terminsforretningen forfalder. Til gengæld kender virksomheden nu sin købspris af varen og kan kalkulere dermed.

Det samme gælder selvfølgelig, hvis man skal sælge en vare, og man frygter, at kursen vil falde. Her kan man sælge sin valuta på forhånd via en terminsforretning og dermed kalkulere med den rigtige salgspris.

Afviklingen af de forskellige beløb sker på dine konti i Andelskassen.

En forudsætning for en terminsforretning er en line eller kreditramme, som skal bevilges i Andelskasssen. Kreditrammen er nødvendig, fordi du som kunde indgår en forpligtelse om levering af krone- og/eller valutabeløb.