Sådan får du det optimale ud af virksomhedens klimavenlige flådepolitik

Klimavenlig flådepolitik.jpg

Af Claus Nedergaard, leasingspecialist

Du har sikkert hørt om det – grøn bilpolitik eller klimavenlig flådepolitik. Kært barn har mange navne. Men har I i din virksomhed aktivt taget stilling til bilpolitikken, og får I det optimale ud af den?

Interessen for at implementere en klimavenlig bilpolitik er steget blandt danske virksomheder de seneste par år, og der er flere gode grunde til at komme med på vognen. Emnet nyder stor politisk bevågenhed, men nok så vigtigt er det, at samfundet generelt, herunder din virksomheds ansatte, kunder, leverandører og potentielle investorer, har fokus på det.

En skærpet grøn virksomhedsprofil, gerne dokumenteret gennem CSR-regnskabet, bliver stadig vigtigere i kampen om investorer og attraktive medarbejdere. Heldigvis er det for virksomhederne blevet stadigt lettere at tage medansvar for den grønne omstilling gennem aktive til- og fravalg i sammensætningen af bilparken. Primært tre forhold har accelereret udviklingen. For det første er der kommet mange flere nye bilmodeller på markedet, for det andet udbygges infrastrukturen kontinuerligt, så det bliver lettere og lettere at komme til en ladestander, og for det tredje gjorde nedsættelsen af registreringsafgifterne det fra 1. februar 2021 markant mere attraktivt at vælge en el- eller plugin-hybridbil frem for den traditionelle diesel- eller benzinvariant.

Når man definerer sin flådepolitik, kan man begynde med at forholde sig til hvilke typer drivmiddel, man ønsker i bilparken samt fastsætte en CO2-grænse for, hvad man vil acceptere i virksomheden. Som udgangspunkt er flådestørrelsen ikke afgørende for, om det giver mening at have en klimavenlig bilpolitik. Det afgørende er, at man er bevidst om de valg, man træffer.

Det er vigtigt, at den enkelte vælger bil efter sit kørselsmønster. Kører man ekstremt mange kilometer, kan det være sværere – men ikke umuligt – at forene med en grøn bilpolitik. Er man eksempelvis sælger og årligt kører 60.000 km, kan en diesel med mild hybridteknologi (ikke plugin) være det rigtige valg, mens et årligt kørselsbehov på 15-25.000 km passer godt til en moderne el-bil, ikke mindst når man tager Danmarks afstande og infrastruktur i betragtning.

Når den rigtige bil er valgt, handler det om at lære bilen at kende, så dens forcer kan udnyttes. Det er vigtigt, at man bruger teknologien rigtigt for at få fuldt udbytte af bilen og den klimavenlige bilpolitik. Kører man for eksempel plugin-hybrid, skal man altid sørge for at oplade bilens batteripakke og bruge batterikraften ved bykørsel, hvor batterikapaciteten udnyttes optimalt.

Har du spørgsmål eller brug for sparring i forbindelse med fastlæggelse af virksomhedens bilpolitik, anbefaler jeg, at du kontakter en neutral leasingekspert – for eksempel fra dit pengeinstitut. Leasingeksperten kan vejlede dig om hvilken flådeløsning, der er bedst for netop din virksomhed.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv