Rettidig omhu gælder også for din pension

Pension.JPG

Af Jacob Outzen, pensionsspecialist i Andelskassen

Uanset om du er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, så er det lige nu – midt i juleforberedelserne – at du bør gøre dig selv den store tjeneste at give dine pensionsindbetalinger et servicetjek.

Typisk er det her sidst på året, man har det nødvendige overblik over sin økonomi til at vurdere, om man har råderum til at indbetale ekstra på pensionsopsparingen, før fristen udløber torsdag den 30. december.

Ratepensionen
Både lønmodtagere og selvstændige, der driver privatejet virksomhed har mulighed for at indbetale op til beløbsgrænsen på en ratepension. I 2021 er grænsen 58.500 kr. Indbetaling på ratepension er, udover på den lange bane at være et skridt på vejen til et økonomisk behageligt otium, også interessant på den korte bane. Dels er indbetalingen fradragsberettiget, og derved kan det for mange være en effektiv vej til at mindske eller helt undgå topskattebetaling. Dels kan indbetaling på ratepension, forudsat at pensionsopsparingen investeres, være et attraktivt alternativ til at betale negative renter, hvis man har et kontant indestående af en størrelse, der gør, at man er berørt af det.

Livrenten
Når jeg deltager i kundemøder, bliver jeg jævnligt spurgt til emnet ”livrente”. Også her er indbetalingerne fradragsberettigede, og beløbsgrænsen er i 2021 58.500 kroner for en ophørende livrente og 53.800 kroner for en livsvarig livrente på privattegnede ordninger. Indbetaler du via din arbejdsgiver, er der ingen beløbsgrænse.

I modsætning til ratepensionen, der udbetales over et bestemt antal år, er livrenten, som navnet indikerer, livsvarig. Det spørgsmål, der oftest stilles er derfor: ”Hvad sker der med pengene fra min livrente, når jeg går bort?”

Det korte svar er, at livrenten som udgangspunkt udbetales til dig selv. Ønsker du at begunstige ægtefælle, samlever eller andre arvinger, skal du tage aktivt stilling inden første udbetaling.

30 %-ordningen
30 %-ordningen er en fleksibel pensionsopsparing for selvstændige, der driver privatejet virksomhed. Her kan du indbetale op til 30 % af virksomhedens overskud på en livrente, også kendt som livslang pensionsordning, og samtidig få fuld fradragsret.

Pensionsordningen baseret på 30 %-reglen kan tilpasses dig og din virksomhed, og så har den en skattemæssig fordel frem for at spare overskuddet op i virksomheden. Samtidig er pensionsmidlerne i modsætning til tidligere sikret dine efterladte, hvis du skulle gå bort før tid. Indskuddet på opsparingen er låst, indtil du går på pension, og kan altså ikke benyttes i virksomhedens drift. Men driver man en sund og likvid virksomhed, der er polstret til dårligere år, kan det være attraktivt for en virksomhedsejer at indskyde efter 30 %-ordningen.

Rådgivning og rettidig omhu
Mit bedste råd er at huske på, at der er et liv efter arbejdslivet, og at det kan betale sig at være fremsynet. Tag de nødvendige beslutninger nu og bliv belønnet senere. Uanset, om ratepension, livrente eller 30 %-ordningen er relevant for dig, kan jeg kun anbefale, at du inden årets udgang drøfter pension med din bankrådgiver og revisor.

 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv