Ny lov forbedrer likviditeten i fødevare- og landbrugssektoren

Likviditet.jpg

Af Nicolai Flemming Frederiksen, kundedirektør

Der er godt nyt for små og mellemstore virksomheder inden for fødevarer og landbrug: Snart er det slut med lange betalingsfrister på 90 eller helt op til 120 dage.

En ny lov, der træder i kraft senere på året, afkorter betalingsfristerne. Dermed forbedres likviditeten hos de små og mellemstore spillere i branchen.

Nu behøver små og mellemstore fødevareleverandører ikke længere agere kassekredit for detailhandelens giganter. Regninger skal fremover betales efter maksimalt 30 dage, når det gælder fordærvelige varer. Betalingen for ikke-fordærvelige varer skal falde efter 60 dage.

Implementering af EU-direktiv

Lovforslaget, der netop har været i høring, er en dansk implementering af et EU-direktiv. Det officielle navn er langt og kringlet, men beskriver til gengæld præcist, hvad sagen handler om: ”Lov om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden”.

Reglen om de henholdsvis 30 og 60 dages betalingsfrist kommer til at gælde på tværs af EU. På et enkelt punkt har man herhjemme imidlertid besluttet sig for en såkaldt ”overimplementering”: I sin oprindelige form undtager direktivet store leverandører med en omsætning på over 350 mio. euro for reguleringen. På det punkt går det danske lovforslag dog et skridt videre. Også store leverandører vil fremover få strammet betalingsfristen, der bliver på 60 dage, gældende for både fordærvelige og ikke-fordærvelige varer.

Likviditet er livsnerven

Likviditet er en virksomheds livsnerve, og derfor er forbedringer i forretningens cashflow altid noget positivt. Samtidig vil jeg advare mod, at man stopper pengene i madrassen. I disse krisetider er der naturligvis god grund til at agere forsigtigt, men måske er det netop nu tid til at satse på udvikling frem for konsolidering.

Ikke mindst i fødevare- og landbrugssektoren står den grønne transformation højt på dagsordenen. Jeg er overbevist om, at virksomheder, der formår at blive en del af den transformation, vil stå stærkt på banen i fremtiden. Morgendagens vindere bliver de virksomheder, der kan omfavne samfundets klimamål. Og det gælder alle. Ikke kun erhvervslivets sværvægtere, men også små og mellemstore virksomheder. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at man bruger sin forbedrede likviditet til at investere i innovation – og gerne innovation med et grønt sigte.

Den grønne dagsorden

I bankverdenen oplever vi lige nu, at mange virksomheder gør det rigtig godt, trods krisetider. Men samtidig mærker vi en tendens til, at man skruer ned for sine investeringer. Den forsigtighed vil jeg gerne udfordre.

Måske er det netop nu, der skal lægges planer for fremtiden, ikke mindst når det handler om at møde den nye dagsorden inden for klima og bæredygtighed. En dagsorden, som vi som bank gerne vil bidrage til og som vi har en langsigtet strategisk interesse i at støtte op om. Det er tid til omstilling. Så tag et sats på grøn innovation.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv