Morgendagens vindere er parate til eftervirkningerne af COVID-19

Sejle_mål.jpg

Af Nicolai Flemming Frederiksen, kundedirektør

Vi står på tærsklen til post COVID-19-tiden, og dansk erhvervsliv står stærkt. Det skyldes i høj grad virksomhedernes agile, innovative og kreative løsninger, der har været med til at sikre deres overlevelse, men også hjælpepakkerne, der har understøttet virksomhederne. Formår de danske virksomheder at holde fast i den agilitet, kreativitet og innovation fremadrettet, så er de blandt morgendagens vindere.

I løbet af pandemien har vi i banken oplevet, at mange af vores virksomhedskunder har været mere nytænkende og turdet prøve ting af. Mange er lykkes med at nytænke deres forretningsmodel på rekordtid, og det er uanset, om det har drejet sig om værditilbud, distribution, prissætning m.m. Ja, nogle virksomheder har endda taget kvanteskridt under COVID-19-tiden – skridt, der normalt ville tage flere år. Den nytænkning har været nødvendigt for at sikre virksomhedernes overlevelse, og den støtter vi i banken op om.

Men ligesom der typisk er senfølger, hvis man har været syg med COVID-19, vil der også være eftervirkninger blandt virksomhederne. Dem skal virksomhedslederne være klar til at tage hånd om. Allerede tilbage i juni 2020 pegede McKinsey & Company på behovet for at fortsætte agiliteten i virksomhederne, når postpandemien bliver en realitet. Lederne har dermed et ansvar for at gentænke måden, der arbejdes på i virksomhederne.

En flad organisationsstruktur fremmer agiliteten i virksomhederne. Samarbejde på tværs af faglighed kan speede mange innovationsprocesser op, når medarbejdernes forskellige kompetencer udnyttes i mindre, agile teams frem for store silotænkende teams. Det samme gælder virksomhedernes partnerskaber: de skal plejes og dyrkes, for at forretningen kan udvikles til fælles gavn.

Er der noget, pandemien har lært os, så er det, at det er muligt at speede beslutningsprocesser op ved at lægge dem tættere på kunderne: kunderne glæder sig over kortere ventetid, og jeg er overbevist om, at de fleste medarbejderes trivsel øges, når de får mere ansvar.

COVID-19-pandemien har tvunget mange virksomheder til i højere grad at omfavne måden, man arbejder på. McKinsey kalder det ”make hybrid work, work”. Vi har allerede vænnet os til at holde digitale kundemøder, webinarer osv. Som medarbejder har man også fået nye, flere og andre arbejdsopgaver end dem, man havde før COVID-19. Det stiller krav til virksomhedslederne og medarbejdere om at kunne tilpasse sig og lære nye ting hurtigt, og lederne skal skabe rammerne for, at medarbejderne kan præstere bedst muligt.

Virksomhedsledernes store opgave bliver altså at fokusere på de områder, hvor virksomhederne er blevet mere agile under COVID-19 og udnytte det fremadrettet i stedet for at gå tilbage til gamle vaner. Her i banken mærker vi en stigende optimisme blandt vores virksomhedskunder, og vi står som altid klar til at hjælpe med økonomisk råd og vejledning. Jeg ser frem til fortsat at følge de agile, innovative og kreative nytænkninger og se virksomhederne blomstre i post COVID-19.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv