Hvordan laver du en strategi, så du opnår dine mål?

750x279_puslespil.jpg

66 procent af alle virksomhedsstrategier bliver ikke fulgt til ende. Tilmed kender mere end to tredjedele af medarbejdere ikke deres virksomheds strategi og ved derfor ikke, hvordan de skal handle efter den. (1)

Meget peger på, at der ofte opstår problemer, når en leder skal forankre ideen om en ny strategi hos sine medarbejdere. Derfor har vi skrevet en lille inspirationsartikel om, hvordan du som leder kan gå forrest og lede din strategi, så du når dine målsætninger.

Gør din strategi synlig

”Virksomhedens strategi skal ligge ved hovedpuden og må aldrig gemmes væk i en skuffe i natbordet,” siger Henrik Olsen, centerdirektør i Danske Andelskassers Bank, og fortsætter:

”Selvfølgelig er det blot et billede, men vores erfaring er faktisk, at det er den tankegang, du skal bruge på arbejdspladsen, hvis du vil have din strategi til at leve. Strategien skal simpelthen være fysisk til stede og synlig.”

For at skabe synligheden kan du eksempelvis hænge strategien op i mødelokalerne, eller måske kan det endda komme på tale at inddrage en væg i kantinen. Men synlighed handler også om verbal italesættelse. Det er vigtigt, at du taler om strategien og gør det hele tiden. Taler du ikke om strategien ofte nok, vil det være for nemt for dine medarbejdere at falde tilbage til de gamle og trygge rutiner og arbejdsgange.

Få dine medarbejdere med på ideen

Alle strategiændringer betyder ændringer i arbejdskulturen.

”Medarbejderne skal være med på forandringen og den nye strategi, for ellers kan ændringen ikke lykkes. Strategien kommer kun til at virke, hvis medarbejderne er med,” konstaterer Henrik Olsen.

I den forbindelse skal du dog være opmærksom på balancen mellem at præge dine medarbejdere og overvåge dem. De færreste bryder sig om micro-management.

Når du skal give strategien liv blandt medarbejderne, handler det i stedet om at have de rigtige medarbejdere ombord. Det handler om at finde de mennesker og de nøglepersoner, du kan have tillid til vil implementere de nye arbejdsgange, uden at du skal kontrollere dem som marionetdukker.

Som leder i en forandringsproces er det vigtigt, at du kan give slip og tør uddelegere ansvaret for udviklingen. Du skal formidle værdierne i virksomheden, så alle tager dem til sig, og så I på den måde kan hjælpe hinanden på vej med dialog og feedback.

Ved at lægge ansvaret ud til nøglemedarbejderne bliver de til ambassadører for udviklingen af den nye kultur. Og det kan drive forandringer langt bedre end ledelsespåtaler.

Vær tålmodig

Ændringer i din virksomhedskultur tager tid. Det handler om at finde den rette balance mellem at være interesseret i det, dine medarbejdere foretager sig fra dag til dag, og at give hyppig feedback uden at overtage tøjlerne fuldstændigt. Vær derfor dialogsøgende i din kommunikation og husk på, at du har lavet en strategi, der altså folder sig ud over flere år, og at du derfor godt kan have tillid til, at I sammen nok skal nå frem til jeres målsætning. Selv om der kan være udfordringer allerede fra dag ét, og at planen højst sandsynligt også ændrer sig lidt undervejs, når I kun i mål, hvis I er tålmodige og arbejder fokuseret.

”Det kræver utroligt meget vedholdenhed at føre en strategi ud i livet. Og det kræver, at du går forrest som leder. Som leder skal du vise vejen og selv leve strategien ud i praksis,” understreger Henrik Olsen

Når du går forrest som leder, skaber du et følgeskab og sikrer, at din virksomhed ikke ender blandt de 66 procent, der ikke når deres mål. Gør strategien synlig i din virksomhed, involver kernemedarbejderne, hav tålmodighed og accepter, at omstilling tager tid. Så er du godt på vej til at få succes med din strategi.

 

Kilder:

 (1) H&B – Hildebrandt & Brandi. https://hildebrandtbrandi.com/vaerdibaseret-ledelse/

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv