Husk din investeringsstrategi – især når markederne falder

Hold_buy_sell.jpg

Af Robert Krogh Lauridsen, afdelingsdirektør Formue og Investering, Andelskassen

Det er de færreste virksomhedsledere, der driver virksomhed og foretager større dispositioner uden at have en strategi.

Lige så vigtig virksomhedens strategi er for at opnå succes, lige så vigtigt er det at have sin investeringsstrategi på plads – og være tro mod den, ikke mindst når markederne svinger. Derfor en opfordring til dig om at have en langsigtet plan for, hvordan dine penge investeres.

Giv strategien et servicetjek
Første skridt er at lægge en strategi med afsæt i din individuelle risikoprofil. For mange vil det være en udfordring, så man hverken tager for meget risiko eller går glip af potentielt afkast. Derfor kan det være en god ide at få hjælp hertil.

Når strategien er fastlagt, bør den med mellemrum genbesøges. Verden forandrer sig, og måske strategien skal tilpasses, når der indtræffer begivenheder, som man ikke tidligere har taget højde for. Det er som en bils årlige serviceeftersyn, hvor de bevægelige dele bliver tjekket og smurt.

Rebalancering holder porteføljen i topform – her ligger guldet
Ét element er det periodiske eftersyn af strategien. Et andet er den løbende rebalancering af porteføljen, der sikrer, at sammensætningen af investeringerne bliver ved med at matche den fastlagte risikoprofil. Det er særligt vigtigt, når markederne hurtigt ændrer sig i både op- og nedadgående retning, fordi det påvirker porteføljens sammensætning, når nogle investeringer stiger og andre falder.

Desværre ser vi jævnligt, at mange glemmer denne del eller ikke ønsker at rebalancere, hvis de selv plejer deres investeringer. Men det er her guldet ligger, for når aktier falder, så købes der op og vice versa for at fastholde sammensætningen. Det er rebalancering, der skaber dit ekstra langsigtede afkast uden at gå på kompromis med din risikoprofil.

Udbredte misforståelser
Det er en misforståelse at tro, at det rækker at være investeret i det danske C25-indeks. Det danske eliteindeks (OMXC25) er i skrivende stund faldet 14 % siden nytår, mens det globale indeks er faldet 7 %. Det er derfor meget fornuftigt at sprede sine investeringer både geografisk og sektormæssigt og dermed investere i mange forskellige virksomheder. Med andre ord – spredning er redning.

Ønskescenariet for enhver investor er at kunne forudsige, hvornår markedet når sin bund eller top. Virkeligheden er imidlertid, at det er umuligt for langt, langt de fleste. Derfor handler det om at forblive investeret i markedet, også når de ”røde dage” står i kø, og pilen peger nedad.

Set over de seneste 10 år har investorerne i snit fået et årligt globalt aktieafkast på 14 % til trods for, at vi alene de seneste fire år har haft en handelskrig mellem USA og Kina (2018), COVID-19-pandemien (2020), rentestigninger og geopolitisk uro (2022). Det har ført til betydelige, men midlertidige, fald på aktiemarkedet, og er et godt billede på, at aktiemarkedet ”tager trappen op og elevatoren ned”.

På aktiemarkedet ser vi indimellem både voldsomme fald og stigninger, og typisk kommer de største stigninger lige efter de største fald. Data viser, at har du været fuldt investeret i amerikanske aktier (S&P500) de seneste 15 år, har du opnået et årligt afkast på lidt over 10 %. Var du ikke investeret de 10 bedste dage, er afkastet halveret til kun 5 %, og missede du de 30 bedste dage, har du slet ikke fået noget afkast. Det er værd at tænke over, hvis du har lyst til at sælge ud på de røde dage.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv