Højt afkast til lav risiko – undervurderer du også din tidshorisont?

Investering_tidshorisont.jpg

Af Robert Krogh Lauridsen, afdelingsdirektør Formue og Investering, Andelskassen

En væsentlig del af samtalen med en investeringskunde handler om at finde frem til den enkelte kundes risiko. Det gælder både, når vi første gang mødes med dig, og når vi efterfølgende taler sammen i forbindelse med den løbende rådgivning. Hvorfor ikke fokusere på afkastet, vil nogen måske spørge. Det er jo trods alt i forventning om afkast, man vælger at investere. Det gør vi skam også, men at kende og investere i henhold til din risiko er faktisk nøglen til at maksimere afkastet på dine investeringer.

Investering handler først og fremmest om at sikre optimal spredning af dine investeringer. Investerer du i én aktie, er det spekulation, og du kan risikere at miste alt. Har du stor spredning på dine investeringer, vil du aldrig miste alt – men du vil opleve udsving på dine investeringer.

Risiko handler således i bund og grund om udsving i investeringens værdi. Vores opgave er at finde ud af, hvor store udsving har du det som investor godt med? Og hvor store udsving kan din økonomi tåle?

Alle investorer ved, at investeringer går op og ned. Men over tid er det, trods økonomiske kriser og børskrak, historisk set gået mere op end ned. Problemet opstår, hvis du skal bruge pengene, når investeringerne er faldet i værdi, og derfor må realisere et negativt afkast. Netop derfor er spørgsmålet om, hvornår du har brug for den investerede kapital helt centralt i investeringsrådgivningen. Det handler om din tidshorisont.

Når du som investor skal forholde dig til tidshorisonten, altså hvornår du planlægger at skulle bruge den investerede kapital, er man som investor ofte tilbøjelig til at lægge en ekstra buffer ind – altså være lidt mere forsigtig om sin forventede tidshorisont.

I virkeligheden har mange reelt en længere tidshorisont, end de umiddelbart tror, fordi de ikke medregner det element, at de ubevidst sparer op hver måned, simpelthen fordi deres indtægter oftest er større end deres udgifter. Det beløb, man hver måned ikke (for)bruger, selv om man kunne, er faktisk med til at forlænge tidshorisonten på ens investeringer. For med hver måneds ekstra opsparing, stor eller lille, vokser den økonomiske polstring, der gør det muligt at lade investeringerne være uberørte – også hvis der skulle komme uforudsete udgifter. Og selv mindre beløb kan vokse sig rigtig store over tid.

Hvis du eksempelvis sparer 1.000 kr. op hver måned til 5 % årligt afkast, vil du efter 25 år have ca. 600.000 kr. Havde du sparet op til 0 % rente, vil opsparingen være på 300.000 kr. (og endnu mindre med negativ indlånsrente). Dermed udgør afkastet alene på 25 år 300.000 kr. svarende til halvdelen af opsparingens værdi. Og allerede efter år 14 er dit årlige afkast større end dine årlige indbetalinger, og dermed får du for alvor gavn af rentes rente-effekten – altså at dine investeringer arbejder mere for dig, end du selv sparer op!

Det bringer os tilbage til indledningen og spørgsmålet om afkast. Ønskes der et højt afkast, skal der løbes en høj risiko. Men jo længere din horisont er – des mere udlignes udsvingene hen over årene og dermed nedbringes risikoen automatisk.

Min påstand er således, at investerer du til en lav risiko over 3 år – kan du forvente et lavt afkast til en lav risiko. Men investerer du til høj risiko over 10 år – kan du forvente et højt afkast til lavere risiko, alene fordi udsvingene udlignes over flere år – eller sagt med andre ord – du har flere år til at indhente eventuelle dårlige år. Som investor skal du derfor altid huske på, at tiden er din ven og arbejder for dig.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv