Fire vigtige fokuspunkter, når du skal præsentere din nye strategi for banken

750x279px_brikker.jpg

Når du laver en ny strategi, skal du have styr på det økonomiske grundlag. Det lyder simpelt, men alligevel møder vi ind imellem strategier, der er enten urealistiske eller uambitiøse.

Du laver ændringer i din strategi for at opnå nye mål, og her er banken en vigtig medspiller. Når du taler med din bank om strategien, er der flere forskellige fokuspunkter, som banken tager i betragtning for at kunne vurdere, om den kan bakke din strategi op.

I denne artikel vil du lære, hvad du skal have styr på for at få banken med på dine strategiske visioner.

1) Lær din virksomhed at kende

”Jamen, jeg kender da allerede min virksomhed,” tænker du måske. Men kender du den så godt, at du kan formidle det på en måde, så banken får de samme indsigter?

Tag udgangspunkt i, hvilke styrker og svagheder din virksomhed har. Med din styrkeprofil i hånden kan du svare banken på en række spørgsmål:

  • Hvad gør din virksomhed bedre end andre virksomheder?
  • Hvor har virksomheden særlige forcer?
  • Hvordan er jeres ledelsesmæssige sammensætning?
  • Har I særlige styrker i bestyrelsen eller i advisory boards?
  • Hvilke medarbejdere er nøglepersoner og hvorfor (og hvad gør du, hvis de siger op)?

”I skal først og fremmest vide, hvor I kommer fra, og hvor I står. Ellers kan I ikke vide, hvor I skal hen, eller hvordan I kommer dertil,” forklarer Henrik Olsen, som er centerdirektør i Danske Andelskassers Bank.

Banken kigger selvfølgelig også på svagheder i din strategi i forhold til det ovenstående for derigennem at kunne snakke om mulighederne for forbedringer i fremtiden. At kende sine svagheder er derfor mindst lige så vigtigt som at kende sine styrker.

2) Vær skarp i din formulering af strategien

Når du formulerer din nye strategi for fremtiden, skal den være skarp. Den skal skrives ned, og du og dine medarbejdere skal løbende forholde jer til den. Kan strategien ikke bruges i dagligdagen, bliver det svært at få nye arbejdskulturer ind under huden.

Er formuleringen af din strategi for overfladisk og upræcis, risikerer du, at din virksomhed bevæger sig i for mange retninger og dermed ud ad tangenter, I ikke har afsat penge til at afsøge.

Selv om strategien skal være præcist og skarpt formuleret, er det alligevel vigtigt, at strategien også er dynamisk, da du skal kunne navigere i en verden i konstant udvikling, hvor du kun kan forudse tingenes gang i et meget begrænset omfang.

”Jeres planer skal kunne modelleres undervejs, så strategien passer til den virkelighed, I møder. En dynamisk strategi skal kunne ændres både på den korte og lange bane, så jeres mål hele tiden er realistiske og ambitiøse,” forklarer Henrik Olsen.

3) Vær ambitiøs, men konkret

I virkeligheden handler en dynamisk, men skarpt formuleret strategi om, at du skal finde den rette balance mellem at være ambitiøs og samtidig forholde dig realistisk til dine nye mål.

I din strategi opererer du med fremtidsudsigter. Typisk vil strategien forsøge at sætte dagsordenen for din virksomhed ét, tre eller fem år ud i fremtiden. Og logisk nok bliver det sværere at gisne om tingenes tilstand, jo længere vi kigger frem. Spørgsmålene, du skal forholde dig til, kan for eksempel være:

-       Er der nye markeder at erobre i fremtiden?

-       Skal virksomheden gennemgå en produktudvikling?

-       Arbejder I hen imod et generationsskifte på ejerfronten?

Ét- og treårsplaner skal typisk være meget realistiske og konkrete, mens du ved femårsplanen godt kan tillade dig at tænke mere i drømmescenarier.

At de kortsigtede planer er konkrete, er ikke blot nødvendigt for, at banken køber ind på dine ideer; det hjælper også dine medarbejdere til at visualisere udviklingen og dermed til at kunne ændre deres arbejdsgange. Og det er vigtigt, for hvis ikke medarbejderne forandrer måden, de gør tingene på, kan de større ændringer ikke lykkes, og målene kan ikke nås.

4) Tjen penge, mens I udvikler

Bankens fornemmeste opgave er at sørge for din likviditet. Derfor er det også noget, din bank vil holde øje med undervejs i udviklingsprocessen. For at forblive likvide og kunne betale regningerne råder vi derfor altid til, at du sikrer en indtjening under forandringsprocessen.

”Det kan altså ikke nytte noget, at al fokus ligger på nyudvikling – du må også sørge for at tjene penge imens. Også selv om det ikke er det, du synes er det mest interessante i øjeblikket. Det økonomiske grundlag for udvikling er særdeles vigtigt og kan sikres på forskellig vis; for eksempel ved at tegne forsikringer på sine debitorer, mens du udvikler. Du skal huske afdækningen, så du ikke pludselig står og mangler en masse penge,” siger Henrik Olsen.

Når du kan tegne et præcist billede af din virksomhed samt har en skarpt formuleret strategi, der er ambitiøs og realistisk, vil banken også tro på, at din virksomhed er værd at støtte. Og kan du påvise, at du kan tjene penge, mens du udvikler, er du rigtigt godt kørende.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv