Erhvervsnetværk: Jo mere du giver - jo mere får du igen

Netværk.jpg

Af Mette Haahr, forretningskonsulent i Andelskassen

Med et godt netværk kan du styrke både dit privat- og arbejdsliv. For ved at dele viden og erfaringer med andre får vi adgang til brugbar sparring, ny viden og nye kompetencer. Bruger du dit professionelle netværk aktivt?

Når vi deler viden og erfaringer med andre, spiller vi hinanden bedre. Gennem faglig sparring får vi objektive input til vores arbejdsgange og arbejdsvaner og friske øjne på vores udfordringer. Når vi deler viden, giver det os inspiration, og det skaber fremdrift. Samtidig øger det din markedsværdi, når du gør dig selv og dine kompetencer mere synlige og deler dem med andre. Det gør du ved at lade dit visitkort blive i lommen og i stedet fokusere på at komme ude og engagere dig i dit lokalområde og ved at byde ind med dine kompetencer i dit netværk. Din indsats vil du få tifold tilbage.

Kortlæg dit netværk

Som erhvervsdrivende vil du fremadrettet kun blive udfordret mere og mere på dine faglige kompetencer, og det kan blive vanskeligt både at nå, men også mestre alle kompetencer selv. Så det er afgørende at have et solidt og stærkt netværk at trække på. Det kan derfor være en god idé at kortlægge dit netværk. Du vil formentlig blive positivt overrasket over, hvor mange mennesker du egentlig har i dit netværk, og hvor mange kompetencer dit netværk repræsenterer.

Det er en styrke, hvis dine netværksrelationer er mangfoldige for bedst muligt at kunne udfordre hinandens perspektiver. Det er derfor vigtigt, du ikke kun tænker på dem, der sidder med samme faglighed som dig, men også tænker på dem, der sidder i andre jobfunktioner, virksomheder eller brancher end dig selv. Tænk også dine familiære relationer ind i kortlægningen.

Vær åben og giv noget af dig selv

I et fagligt netværk skal man kunne dele op- og nedture, glæder og frustrationer, succeser og fiaskoer. Samtidig er det vigtigt at være åben over for de input, dit netværk byder ind med. Det er selvfølgelig nemmest at opbygge fortrolighed og gensidighed med de netværksrelationer, du har en oprigtig interesse for, men interessen og fortroligheden går begge veje. Når du giver noget af dig selv og er ærlig om dine egne udfordringer og frustrationer og samtidig forholder dig lyttende og reflekterende til den faglige sparring, du får, styrker det tilliden og troværdigheden mellem jer.

Plej dit netværk

Et netværk skal plejes, hvis du vil sikre dig at opretholde kontakten. Sociale medier er i dag en uundgåelig del af at opretholde, organisere og pleje dit netværk. LinkedIn er for mange et yderst brugbart værktøj til at gøre dig synlig og bidrage positivt til din virksomhed og dine karrieremuligheder - så længe det anvendes rigtigt. Der er også mange netværksgrupper på Facebook, hvor man hjælper hinanden med faglige udfordringer. Vær skarp på, hvordan du bruger det pågældende medie, så du fremstår professionel og får dine ønskede budskaber ud.

I min branche er netværk altafgørende. Samtidig har jeg stor glæde og gavn af at blive beriget med ny viden, bekendtskaber og lokal forankring. Om du så engagerer dig frivilligt i en forening eller i et professionelt netværk, så vil du opleve, at jo mere du giver - jo mere får du igen. For sammen kan vi mere.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv