Er din virksomhed hoppet med på den grønne bølge?

Kvinde_grøn-omstilling.jpg

Af Henrik Christiansen, storkundechef i Andelskassen

Bæredygtig udvikling og grøn omstilling er kommet for at blive og er godt på vej til at blive en integreret del af de danske virksomheder. Mange er allerede hoppet med på den grønne bølge - motiveret af kunder, samarbejdspartnere, lovkrav og den grønne dagsorden. Men flere små og mellemstore virksomheder er stadig ikke kommet i gang, og det kan i værste fald betyde, at virksomhederne må dreje nøglen om inden for få år.

Selvom mange virksomheder er i gang med en grøn omstilling og bæredygtig udvikling, halter flere små og mellemstore virksomheder bagud. Det skyldes blandt andet mangel på ressourcer i form af tid eller medarbejdere, at de ikke kan se en økonomisk gevinst, at effekten er for lille, eller at det ikke er noget, de har tænkt på.

Jeg oplever, at mange forbinder den grønne omstilling og bæredygtig udvikling med klimaet, og at man konkret gør en forskel ved at sætte et filter på skorstenen, skifte til eldrevne firmabiler, få LED-pærer i lagerhallen m.m., som bidrager til at mindske CO2-udledningen. Men det er meget mere end det. Det omhandler også eksempelvis arbejdsforhold, hvor virksomhederne måske allerede bidrager ubevidst til udviklingen.

Der er en voksende bevågenhed på bæredygtig udvikling og grøn omstilling hos både kunder, myndigheder og virksomheders samarbejdspartnere. Det skyldes ikke mindst den nuværende situation med krigen i Ukraine og coronapandemiens efterdønninger, men også FNs klimarapport, der opstiller 17 verdensmål, som forpligter medlemslandene til at sætte ind over for den miljømæssige, sociale og økonomiske udvikling. Både kunder, myndigheder og samarbejdspartnere forventer, at virksomheder skal kunne dokumentere, at de gør en forskel for den grønne omstilling og bæredygtige udvikling ved at fremvise data på eksempelvis deres CO2-aftryk.

Når kunderne bevidst vælger bæredygtige produkter til, lægger det et pres på de virksomheder, der ikke har grønne rødder og endnu ikke har defineret deres grønne profil. Det lægger også et pres på virksomhedernes leverandører - for de skal på samme vis kunne leve op til kundernes ønsker samt myndighedernes krav. Som virksomhed er man nødt til at følge udviklingen og sikre ’license to operate’. Hopper man ikke med på den grønne bølge, overlever virksomheden formentlig ikke. For før eller siden vil en virksomhed opleve kunder, der ikke vil købe ens produkter, leverandører, der ikke vil levere materialer, og medarbejdere, der ikke vil arbejde for en virksomhed, som ikke har taget stilling og bidrager til en bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Er man med på bølgen, kan man til gengæld brande sig på sin grønne profil og fremme konkurrenceevnen.

Er man i tvivl om, hvor man skal starte, og hvordan man kommer i gang, er der flere veje at gå. Er pengene små kan regionale erhvervshuse hjælpe med rådgivning og henvise til forskellige støtteordninger i EU, hvor man kan få tilskud. Flere private konsulentvirksomheder hjælper også virksomheder med den grønne omstilling og bæredygtig udvikling. En tæt og god dialog med virksomhedens nærmeste samarbejdspartnere, herunder banken, kan også anbefales. Det vil fordre samarbejdet, hvis der opstår udfordringer eller muligheder, at de har kendskab til virksomhedens arbejde med bæredygtig udvikling og den grønne omstilling.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv