Privat

Et testamente kan være med til at sikre de efterladte

2 min

28.10.2022

2 min

28.10.2022

Hvis man vil sikre hinanden i familien og skabe vished for, at ens arv fordeles, som man gerne vil have det, kan det være en god idé at oprette et testamente.

De fleste gør sig tanker om, hvordan deres værdier skal fordeles, når de dør. Det kan man sikre ved at oprette et testamente. Det gælder både, hvis man har været gift i mange år og kun har fælles børn, og hvis man lever i en familie med sammenbragte børn.

Et vigtigt spørgsmål er ofte, om den efterladte i et par kan blive siddende i uskiftet bo, eller om det vil være mest fornuftigt at skifte med børnene med det samme. Det er noget af det, man kan tage højde for i et testamente.

Det kan også være, at man har børn fra et tidligere forhold og vil sikre, at de får en bestemt del af ens arv. Igen er det noget, man kan sikre med et testamente.

Ved sammenbragte børn skal man i det hele taget være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for, hvordan børnene arver, hvis de er fælles børn, og hvis de er såkaldte særbørn – altså kun er børn af den ene af partnerne i et forhold. Det kan man også tage højde for ved at oprette et testamente.

Se på mulighederne

Når man opretter et testamente, vil man skulle tage stilling til de muligheder, der er for, hvordan ens værdier skal fordeles, og det kan i sig selv være en nyttig proces.

En fordel ved at oprette et testamente er også, at et testamente dels kan give den tryghed, at man ved, at ens arv bliver fordelt efter ens ønske, dels kan sikre, at de efterladte ikke kommer ud i diskussioner om arven, da man jo på forhånd har gjort det klart, hvordan den skal fordeles. Det kan også have afgørende betydning for din virksomheds fortsatte drift og eksistensgrundlag.

Vigtigt uanset alder

Det kan både være ældre og yngre mennesker, der har gavn af at oprette et testamente. Som ung har man måske endnu ikke oparbejdet en større formue, men derfor kan det være så meget desto vigtigere, at den formue, der er, fordeles, så en efterladt partner for eksempel kan blive siddende i huset.

Et særligt aspekt af spørgsmålet om, hvordan ens arv skal fordeles, er det, der hedder begunstigelse på pensionsopsparinger og forsikringer. Man skal være opmærksom på, at midler til en begunstiget fra en pensionsopsparing eller en forsikring ikke indgår i boet, og derfor er omfattet af testamentet. Derfor er det vigtigt, at man taler med dem, der står for pensionsopsparingen/forsikringen, så man sikrer, at det er de rigtige, der bliver begunstiget. Igen hænger det sammen med, hvem man ønsker, der skal have gavn af de værdier, man efterlader.

Der kan også være skattemæssige aspekter af, hvordan ens arv fordeles. Det kan man også tage højde for i forbindelse med, at man opretter et testamente.

Få hjælp hos en advokat

Din bank kan ikke hjælpe med at oprette testamenter. Det gøres bedst hos en advokat.

Advokaten kan også rådgive om det, der hedder fremtidsfuldmagter. Det er en fuldmagt, man på forhånd giver til en eller flere, der kan tage vare på ens personlige eller økonomiske forhold, hvis man bliver syg eller svækket.  Den træder først i kraft en gang i fremtiden, når man ikke længere selv kan tage sig af de forhold, den omfatter. Selv om det oftest er ældre mennesker, der kan have gavn af at have oprettet en fremtidsfuldmagt, kan det også være relevant for yngre, da vi jo alle kan blive ramt af en ulykke.

En fordel ved at oprette et testamente er også, at et testamente dels kan give den tryghed, at man ved, at ens arv bliver fordelt efter ens ønske, dels kan sikre, at de efterladte ikke kommer ud i diskussioner om arven, da man jo på forhånd har gjort det klart, hvordan den skal fordeles.

Group 125

Rasmus Veng

Formuespecialist