Generalforsamling 2022

Danske Andelskassers Bank indkalder til generalforsamling tirsdag den 26. april 2022 kl. 17.00 i Hammershøj.

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Tirsdag den 26. april 2022 kl. 17.00 i bankens lokaler på Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele

med følgende dagsorden

 1.      Valg af dirigent
 2.      Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
 3.      Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
 4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5.      Fremlæggelse og vejledende afstemning af vederlagsrapport
 6.      Beslutning om vederlag
 7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8.      Valg af revisor
 9.      Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 10.      Eventuelt

 

Information om tilmelding og

 • Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
 • Oplysninger om opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder
 • Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
 • Årsrapporten for 2021
 • Vederlagsrapport for 2021
 • Oplysning om samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen 
 • Vejledning til elektronisk stemmeafgivelse

findes via dette link: >> Generalforsamling 2022

 

>> Klik her for at stemme eller afgive fuldmagt elektronisk (Muligt fra 25. marts - kræver NemID eller MitID)

>> Klik her for bestilling af adgangskort (Muligt fra 25. marts - kræver NemID eller MitID. Adgangskort kan bestilles til og med fredag den 22. april 2022 kl. 23:59. Ved tilmelding skal du oplyse din mailadresse, da adgangskortet sendes pr. e-mail).

>> Klik her for at udskrive fuldmagtsblanket (der kan afgives fuldmagt indtil fredag den 22. april 2022 kl. 23:59.)

>> Klik her for at udskrive blanket til brevstemme (der kan brevstemmes indtil mandag den 25. april 2022 kl. 16:00.)

 

Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med fredag den 22. april 2022 kl. 23:59. 

 

Hammershøj, den 24. marts 2022.

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv