Aktionær

Danske Andelskassers Bank lægger vægt på et tæt og godt samarbejde med alle sine interessenter, ikke mindst bankens aktionærer.

Bliv medejer af din bank

Som aktionær er du medejer af Danske Andelskassers Bank.

Det giver dig mulighed for at yde indflydelse på udviklingen i banken via den årlige generalforsamling.

Hvert år i marts afholder banken desuden aktionærmøder for alle bankens aktionærer. På møderne fortæller bankens adm. direktør om, hvordan det går i banken, og vi byder på god mad og underholdning. 

 

Bliv aktionær

Du bliver aktionær ved at købe aktier i Danske Andelskassers Bank A/S. Kontakt din rådgiver via netbank, mobilbank, på mail eller telefon for at købe aktier.

 

Bemærk!

Hvis en forening inden for kategorierne ideel, almennyttig eller almenvelgørende - som fx sports- og fritidsforeninger og humanitære foreninger - eller et af foreningens bestyrelsesmedlemmer er aktionær i Danske Andelskassers Bank med 800 aktier eller derover, kan foreningen fritages for det månedlige netbankgebyr.

Kontakt din filial, hvis du er medlem af en forening, der tilhører en af ovennævnte kategorier, og gerne vil høre mere om muligheden for fritagelse af netbankgebyr.

 

Investorside

På vores investorside kan du finde diverse oplysninger, meddelelser, rapporter og nøgletal mv. Skulle du mangle oplysninger, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Klik her for at gå til bankens investorside

Læs mere ...