Erhverv: Betalinger

Netbank.jpg

Fleksible løsninger til din virksomhed.

De fleste erhvervsdrivende har brug for at modtage betalinger fra deres kunder - dette kan ske på flere måder:

______________

 

Fælles indbetalingskort:

Du får et FI-kreditornummer i Andelskassen, kunderne betaler indbetalingskortet, og du får pengene direkte ind på din konto.

I Netbank kan du følge med i indbetalingerne, og du har også mulighed for at eksportere indbetalingerne til dit eget bogføringssystem, så du kan følge med i, hvem der mangler at betale.

Det hele kan køre elektronisk, og du får ingen lange lister, som du skal krydse af. Ønsker du en papirløsning, kan vi dog også tilbyde det.


Sammenligning af de tre kortarter:

Kortart 71
Automatisk
73
Manuelt
75
Kombineret
Indbetaler kan skrive en meddelelse til modtager Nej Ja, op til 41 linier á 35 karakterer, hvis debitor betaler via egen Netbank Ja, op til 41 linier á 35 karakterer, hvis debitor betaler via egen Netbank
Betalingsident Ja, 14 cifre + kontrolciffer Nej Ja, 15 cifre + kontrolciffer
Indbetalers navn og adresse Nej Ja Nej
Integrering med økonomisystem Ja Ja, men ikke så nemt som kortart 71 Ja
Sammenlignelig med girokort Kortart 04 Kortart 01 Kortart 05 og 41
Velegnet til at modtage indbetalinger fra ... ... private kunder, men også firmaer. Særlig egnet til automatisk udligning i økonomisystem pga. betalings- identen. ... kunder, som ikke på forhånd er registreret som debitor - fx når en købsordre afgives samtidig med betalingen. ... faste kunder, som ønsker at betale flere fakturaer på én gang i ét beløb, eller som vil give info om fx modregning af kreditnota.

Spørg i Andelskassen, hvis du vil vide mere om Fælles indbetalingskort.

______________


Betalingsservice web:

Ønsker du, at dine kunder skal kunne betale via Betalingsservice, og har du ikke selv en softwareløsning, der kan klare det, er Betalingsservice web løsningen. Her kan du rimelig simpelt oprette opkrævninger, styre betalinger og udsende rykker til kunden.

Du får den højere betalingsfrekvens, som der er blandt Betalingsservice-betalende kunder, og du får et system, der holder styr på betalinger – nemt og enkelt.


Læs mere om Betalingsservice web eller spørg i Andelskassen.

 

______________

 

e|faktura:

Med e|faktura tilbyder Nets en unik totalløsning, hvor du kan vælge at lade Nets håndtere al din fakturering til både dine offentlige kunder, erhvervskunder samt privatkunder.
Din virksomhed behøver ikke printe, kuvertere, frankere og sende fakturaer - det overlader du til Nets.

e|faktura er en totalløsning, som giver en lang række fordele:

  • En totalløsning, som letter din hverdag
  • Mulighed for at outsource al fakturering
  • Besparelse på print, pakning og porto
  • Automatisering af bogføring og godkendelse
  • Elektronisk arkivering

 

Læs mere om e|faktura her eller spørg i Andelskassen.


______________


BetalingsService:

Det gammelkendte BetalingsService-system har du også mulighed for at benytte som kreditor.

  • Spar tid og penge på administration, udsendelse og opkrævningen
  • Opnå en større betalingsrate og et længere tilhørsforhold til dine kunder

 

Læs mere om BetalingsService her eller kontakt Andelskassen.


____________


Elektronisk indbetalingskort:

Med elektronisk indbetalingskort kan du levere indbetalingskort direkte i dine kunders netbank, og de kan betale fra deres netbank.

De kunder, der ikke ønsker at modtage elektronisk indbetalingskort, kan få tilsendt almindelig papir kort.

Du kan læse mere om Elektronisk indbetalingskort her eller kontakte Andelskassen.

_________


Faktura til det offentlige

Offentlige institutioner (kommuner, skoler, sygehuse o.s.v.) modtager ikke papirregninger, men kan alene modtage elektroniske fakturaer. Skal du sende en faktura til en offentlig institution, og har du ikke det rette software til at sende den elektronisk, kan du bruge indtastning fra Virk.dk.


Læs mere her eller spørg i Andelskassen.

 

___________

SEPA direct debit

Det europæiske Betalingsservice-system. Har du debitorer rundt om i Europa, har du mulighed for at få pengene hjem via SEPA DD. Systemet har alle Betalingsservice-fordelene: Bedre betalingsfrekvens, en vurdering af debitor, pengene er hurtigt på din konto, mv.

Læs mere om SEPA DD her eller hør mere i Andelskassen.

 

___________

 

Bank Connect

Optimer arbejdsgangen mellem din virksomheds økonomisystem og Andelskassen.

Bank Connect er en fælles standard for udveksling af betalingsoplysninger og kontobevægelser direkte mellem virksomhedens økonomisystem og banken.

Med Bank Connect kan din virksomhed håndtere mange daglige processer vedrørende betaling og afstemning direkte i økonomisystemet og uden godkendelse i netbanken. Økonomisystemet udveksler automatisk de nødvendige oplysninger med banken.

Læs mere på www.bankconnect.dk

Interesseret?

Kontakt leverandøren af virksomhedens økonomisystem og få oplyst, om din virksomhed kan anvende Bank Connect til jeres system/version.

Kontakt herefter din rådgiver i Andelskassen og få en aftale om tilslutning til Bank Connect.

Se også ...

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv