Globale Aktier (USD/EUR) 2019

GI_Globale-aktier2019.jpg

– Aktieinvestering med sikkerhedsnet

Der har generelt været ”medvind” på aktiemarkederne de senere år med høje afkast til følge. Meget tyder på, at kurserne fortsat vil kunne stige, men der er naturligvis også en risiko for at læsset kan vælte. Derfor lanceres nu en ny garantiobligation – ”Globale Aktier (USD/EUR) 2019” – som giver dig mulighed for at drage fordel af fortsatte kursstigninger, samtidig med at du er beskyttet, hvis kurserne skulle begynde at falde.

Det forgangne år har generelt været en fest på aktiemarkedet, hvor den ene kursrekord har været afløst af den næste. Det har været tilfældet på det danske aktiemarked men også på mange af de udenlandske. En rekordlav rente og en spirende vækst rundt omkring på kloden – ikke mindst i USA – har skabt et gunstigt investeringsmiljø. De fleste aktiestrateger er enige om, at festen kan fortsætte nogen tid endnu om end for lidt lavere blus.

Det kan med andre ord være en god idé at investere i aktier i de kommende år, men der er også grund til at tænke på risikoen. Derfor lanceres nu en ny garantiobligation – Globale Aktier (USD/EUR) 2019 – som giver dig mulighed for at investere med sikkerhedsnet.

Afkastet følger kursudviklingen i udvalgte globale aktier. Jo større kursstigninger, jo højere afkast. Samtidig er tabsrisikoen begrænset, idet obligationerne som minimum bliver indfriet til kurs 100 ved forfald – også selv om aktiekurserne skulle være faldet. Den særlige afkastprofil på garantiobligationerne gør det muligt at investere med begrænset risiko, uden at det ødelægger muligheden for et højt afkast.

De nye garantiobligationer, kan være et attraktivt alternativ til traditionel aktieinvestering, hvor tabsrisikoen er betydeligt større. Men også til obligationsinvesteringer, hvor renteafkastet for tiden er historisk lavt. Garantiobligationerne udbydes i en begrænset periode fra mandag d. 19. januar til og med fredag d. 13. februar 2015.

Kontakt din rådgiver i Andelskassen allerede i dag, og hør mere om muligheden for at investere i Globale Aktier (USD/EUR) 2019.

Hvorfor Globale Aktier (USD/EUR) 2019?

 • Investering i en risikofyldt aktivklasse med begrænset risiko.
 • Kursudviklingen på aktiemarkederne har de seneste år medført pæne afkast. Obligationen åbner mulighed for at drage fordel af fortsatte kursstigninger, med indbygget sikkerhedsnet.
 • Obligationen er også et alternativ til traditionel obligationsinvestering, idet rentebærende obligationer med tilsvarende løbetid har en rente tæt ved nul.
 • Afkastet løftes yderligere, hvis dollaren fortsat styrkes overfor EUR.
 • 100 % hovedstolsgaranti.

Fakta om obligationen

 • Obligation med 4 års løbetid. Udstedelsesdato 16. marts 2015.
 • Udstedelseskurs 110,00.
 • Afkast relateres til kursudviklingen i aktiekurven bestående af 10 globale aktieselskaber.
 • Afkastet beregnes som kurs 100 tillagt ca. 90% af et eventuelt positivt afkast på aktiekurven. Deltagelsesgraden er variabel. Kommer den under 75%, gennemføres emissionen ikke. Hertil kommer udviklingen i USD/EUR.
 • Der er intet kursloft på underliggende aktiver.
 • Startkursen beregnes som gennemsnit af kurserne den 18., 19. og 20. februar 2015.
 • Slutkursen opgøres som et gennemsnit af kurserne 7. september 2018, 5. oktober 2018, 2. november 2018, 7. december 2018, 4. januar 2019, 1. februar 2019 og 1. marts 2019.
 • Minimum indfrielseskurs er 100,00.
 • Beskatning (private, frie midler) lagerprincip (finansiel kontrakt).
 • Virksomheder beskattes efter gældende regler, normalt efter lagerprincippet.
 • Pensionsmidler er underlagt 20% placeringsgrænsen.
 • Minimum investering er nominelt EUR 1.000. Obligationerne udstedes i fold af 100,00 euro.
 • Riskomærkning: Rød.

Læs mere her:

>> Brochure: Globale Aktier (USD/EUR) 2019

>> Tegningsblanket:Globale Aktier (USD/EUR) 2019

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.