Formidlingsprovision og ÅOP

Fra de investeringsforeninger, som vi har indgået samarbejdsaftaler med, modtager Danske Andelskassers Bank A/S årligt løbende provision i intervallet 0,1 % til 0,85 % af værdien af afdelingerne.

Størrelsen af den løbende provision for de enkelte investeringsafdelinger kan du se herunder sammen med ÅOP (årlige omkostninger i procent ved at eje investeringsbeviser) og IDH (indirekte handelsomkostninger i investeringsforeningsbeviset).