Sådan får du en lønsikring

Her kan du læse mere om Andelskassens lønsikring

I samarbejde med Købstædernes Forsikring tilbyder Andelskassen Lønsikring - en forsikring, som giver dig et ekstra supplement til dagpengene, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs. 

Hvis du tegner en Lønsikring hos Andelskassen, er du økonomisk bedre stillet, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs, også hvis arbejdsløsheden skyldes sygdom, eller sygdommen opstår under en periode med arbejdsløshed.

Hvor meget?

Andelskassens Lønsikring giver dig en ekstra pose penge hver måned i supplement til dine dagpenge. Du kan få op til 80 % af din bruttoløn, og du kan vælge mellem 1.000-30.000 kr. i månedlig udbetaling. Dagpengesatsen i 2021 er 19.322 kr., og du kan derfor få op til 49.322 kr. udbetalt hver måned (før skat), hvis du vælger maksimal dækning.

Udover at du får et supplement til dine dagpenge, indeholder Andelskassens Lønsikring også en præmiefritagelse for alle privattegnede forsikringer hos Købstædernes Forsikring. Det betyder, at præmien på din husstands bilforsikring, husforsikring, indboforsikring m.fl. betales af Andelskassens Lønsikring i den periode, du er arbejdsløs.

Hvor længe?

Du får udbetaling fra Andelskassens Lønsikring pr. dag, du er arbejdsløs, når du har været ledig i mere end 30 dage. Du kan få udbetaling i op til 6 eller 12 måneder ad gangen.

Hvem kan få Andelskassens lønsikring?

Du kan tegne Andelskassens Lønsikring, hvis du:

  • er fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år (ophører når du fylder 65 år - eller når du fylder 60, hvis arbejdsløsheden skyldes sygdom)
  • har et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
  • er fuldt erhvervsdygtig (dvs. du er ikke ansat i fleksjob, skånejob, §56 aftale eller lign)
  • er beskæftiget som lønmodtager (dvs. du er ikke selvstændig erhvervsdrivende) i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
  • er omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid og udføre arbejde som lønmodtager i mindst 16 timer pr. uge
  • er medlem af en dansk A-kasse og
  • er indforstået med, at ansættelse i fleksjob eller tilsvarende, samt arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed, opsigelse, sygdom eller lidelser, som du er bekendt med inden tegning af forsikringen, ikke er dækket

Hvis du har en Lønsikring i forvejen, kan du overføre ancienniteten fra den, når du skifter til Andelskassens Lønsikring, hvis du i øvrigt opfylder kriterierne for tegning af forsikringen. Det betyder, at du kan medregne den tid, du har betalt til den anden Lønsikring i de 9 måneders kvalifikationsperiode, der ellers gælder for Andelskassens Lønsikring. Hvis du f.eks. har haft en anden Lønsikring i 9 måneder, er der slet ikke nogen kvalifikationsperiode. Vi hjælper dig gerne med at opsige din tidligere Lønsikring, således du ikke selv skal tænke på dette.

Du kan få mere information om Andelskassens Lønsikring i boksene nederst på denne side.

 

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv