Guide til køb af sommerhus

750x279_sommerhus.jpg

Bliv klogere på alle dele af et sommerhuskøb.

At købe et sommerhus er en vigtig beslutning for din økonomi. Derfor er det vigtigt at sætte sig godt ind i, hvad et sommerhuskøb indebærer.

Her har vi samlet en guide til køb af sommerhus.

Læs:


Læs også
Sommerhusudlejning: Den ultimative guide for lejere og ejere hos Campaya.dk - Sommerhuse og ferieboliger samlet ét sted

Camapya har mere end 25.000 sommerhuse i Danmark og over 110.000 ferieboliger i hele verden

 

Finansiering af et sommerhuskøb

Grundlæggende kan man belåne 75 % af sommerhusets værdi med et realkreditlån, mens man selv skal stille med 5 % i udbetaling. De resterende 20 % kan man låne via et boliglån i banken.

Siden maj 2017 har det været muligt at optage et realkreditlån på op til 75 % af sommerhusets værdi mod tidligere 60 %. Det er en af flere faktorer, der har givet medvind på sommerhusmarkedet, da det som udgangspunkt gør den samlede finansiering af sommerhus billigere.

Det vil i mange tilfælde give god økonomisk mening at benytte sig af 75 % som realkreditlån. Efter ændringen fra 60 % til 75 % kan der altså være en hel del at spare over lånets samlede løbetid ved at vælge en realkreditbelåning på 75 %, hvis alternativet er et dyrere banklån.

Overvejer man at købe sommerhus nu, er der gode lånemuligheder. Man kan vælge en helt kort rentebinding med en negativ rente på omkring -0,2 %, eller man kan vælge at sikre renten i 30 år med et fastforrentet lån til kun 1 %.

Ønsker man at nyde godt af den korte lave rente, men vil man alligevel gerne have en vis sikkerhed mod rentestigninger, så er der fornuftige muligheder med F5 og lån med renteloft. Ydelsen på disse lån er meget tæt på et lån med korteste rentebinding.

Helt overordnet efterspørger mange sommerhuskøberne samme lånetyper som dem, der køber helårsbolig, nemlig fast rente og afdrag. Men der er også købere, der går efter en kortere rentebinding. For de sommerhuskøbere, der ikke vælger at binde renten på fem år eller mere, er det mest populært at vælge F-kort med halvårlig rentebinding.

Fordi renterne er så lave, er det særlig attraktivt at afdrage, da afdraget udgør en større del af den samlede ydelse. Et lån med afdrag sikrer også en løbende opsparing i boligen.

Hvis man har friværdi i sin helårsbolig, er det også en mulighed at optage et tillægslån i helårsboligen. Dermed kan finansieringen af sommerhuset reelt klares med 100 % realkreditlån.

I forhold til finansieringen af et sommerhuskøb er det vigtigste, at det lån, man vælger, skal passe ind i familiens samlede økonomi. Der er for de flestes vedkommende også et lån i helårsboligen at tage højde for. 

 

Hvad skal man være opmærksom på?

Inden man investerer i et sommerhus, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om, hvilke behov og ønsker man har til et sommerhus. Hvor stort skal sommerhuset være, hvor mange værelser og i hvilken stand? Og ikke mindst, hvor fleksibel er man i forhold til at afvige fra sine ønsker. Den fysiske afstand mellem sommerhus og helårsbolig kan også have stor betydning. Er der tale om et sommerhus, som primært skal benyttes i ferier og af og til i weekender, eventuelt kombineret med, at huset udlejes, kan man måske leve med en længere rejsetid. Forventer man at skulle bruge sommerhuset de fleste weekender i sommerhalvåret, vil det ikke være realistisk med flere timers rejse frem og tilbage hver gang.

Et sommerhus er dejligt, men man skal også huske den anden side af medaljen. Først og fremmest medfører et sommerhus en række udgifter, som der skal være plads til i økonomien. Samtidig kræver det tid og kræfter at vedligeholde huset løbende. Der skal slås græs, træværket skal males, og hvert efterår skal huset ordnes og lukkes ned – og åbnes og klargøres igen hvert forår. Det kan dog lynhurtigt opvejes af den livskvalitet, som kan følge med sommerhuset, men det er alligevel vigtigt at have med i sine overvejelser. Især hvis man i forvejen bor i hus, så man med et sommerhus får dobbelt op på vedligehold.

En anden vigtig overvejelse at gøre sig er, om man vil udleje sommerhuset. Muligheden for udlejning og lejeindtægter i den forbindelse kan gøre økonomien i at købe et sommerhus langt bedre.

 

Er der en økonomisk risiko?

Der vil selvfølgelig være en risiko forbundet med at købe et sommerhus, særligt hvis man har en kort tidshorisont. Priserne kan svinge med konjunkturerne, og under finanskrisen faldt sommerhuspriserne på landsplan med ca. 17 % i løbet af bare et halvt år. Der er dog ikke umiddelbart nogen grund til at frygte, at det samme skulle ske de kommende år. Sommerhuspriserne er langt fra niveauerne før finanskrisen, og desuden er der ikke den samme ubalance i dansk økonomi, hvilket betyder, at den næste økonomiske nedtur højst sandsynligt bliver langt mildere, end vi så det under finanskrisen.

 

Kan et sommerhus være en god investering?

Det kan være en rigtig god ide at købe sommerhus lige nu. Først og fremmest er renten historisk lav. Dertil kommer, at danske sommerhuse er populære at holde ferie i, så der er gode muligheder for lejeindtægter. Men når man køber et sommerhus, bør den primære årsag være, at man har et behov – og ikke, at man forventer en gevinst ved senere salg eller en løbende indtjening på udlejning. Sommerhuspriserne er de første, der bliver berørt af kriser, og sommerhusmarkedet er derfor mere sårbart og reagerer hurtigere på udsving i økonomien end markedet for helårsboliger. Derfor er der ingen garanti for, at et sommerhuskøb giver en økonomisk gevinst.

 

Er det er muligt at finansiere et sommerhus med lejeindtægter?

Hvis man har planer om at udleje sommerhuset i perioder, kan det få økonomien til at løbe bedre rundt. Det kan dog være svært at forudsige, hvor stor lejeindtægten kan blive over de næste mange år. Lejeindtægten vil som en blandt flere faktorer i høj grad afhænge af, hvor attraktivt et område sommerhuset ligger i samt sommerhusets størrelse og faciliteter. Der vil naturligt være en sammenhæng mellem prisen på sommerhuset, og hvor store lejeindtægter man vil kunne forvente. Desuden kan udlejning også betyde, at man skal beregne flere omkostninger til vedligeholdelse.

Vælger man at finansiere sommerhuset med et lån med kort rente og afdragsfrihed, vil det i nogle tilfælde være muligt, at lejeindtægter kan finansiere de løbende udgifter. Til gengæld nedbringer man ikke sit lån og løber risikoen for faldende priser og dermed et potentielt tab ved salg. Men igen er det væsentligt at gøre op med sig selv, hvad formålet med sommerhuskøbet er.

Vilkårene for sommerhusudlejning blev gjort væsentligt mere attraktive sidste år. Her blev bundfradraget ved udlejning af sommerhus forhøjet fra 21.900 kr. til 40.900 kr. pr. år, såfremt sommerhuset udlejes gennem et bureau. Man kan altså få en skattefri indtægt efter udgifter til udlejningsbureauet på 40.900 kroner om året, hvis man vælger at leje sit sommerhus ud.

For at et bureau vil tage sig af udlejningen af et sommerhus, skal sommerhuset som oftest være af en vis størrelse og standard. De vil også kræve, at man selv gør huset helt klart (oprydning og rengøring) inden sæsonens start.

Fordelen ved at udleje gennem et bureau er, at det sørger for at udlevere nøgler og rengøre og tjekke huset, når det har været lejet ud. Du står dog stadig selv for vedligeholdelse af huset.

Den service, som udlejningsbureauerne tilbyder, er naturligvis ikke gratis. De tager en del af lejeindtægten som modydelse, oftest mellem 25 og 40 % af lejeindtægten.

En anden mulighed er, at man selv står for udlejningen. Det kræver en lidt større indsats fra udlejers side. Til gengæld sparer man den provision, som udlejningsbureauet beregner sig. Beskatning ved privat udlejning kan man læse mere om på SKATs hjemmeside.

 

Hvilken rolle spiller beliggenheden?

Beliggenheden er den faktor, som betyder mest for sommerhusets pris. Selvom ca. 94 % af sommerhusområderne i Danmark er placeret tæt på kysten, vil en placering i første række ud til vandet eller med god vandudsigt lægge en del til prisen. Generelt er der størst efterspørgsel på de sommerhuse, som ligger i en kørselsafstand på 1-2 timer fra landets største byer København, Aarhus, Odense og Aalborg – og det afspejles også i priserne. Så der vil være stor forskel på, hvor i landet en investering vil være mest attraktiv.

 

Overvejer du at købe sommerhus, så kontakt din rådgiver.
Er du ikke kunde i Andelskassen, så er du meget velkommen til at kontakte banken via denne formular eller på telefon 87 99 30 00.